Skupština SKGO – Nastavak saradnje u oblasti upravljanja ljudskim resursima

0

Memorandum o nastavku saradnje u pružanju paketa podrške u oblasti upravljanja ljudskim resursima u okviru projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“, potpisan je na 47. Skupštini Stalne konferencije gradova i opština u Srbiji (SKGO). Memorandum obuhvata 50 gradova i opština širom zemlje, a projekat su finansijski podržali Delegacija Evropske unije u Srbiji i Savet Evrope.

Kontinuirana posvećenost lokalnih samouprava i nadležnih državnih institucija da sprovedu izazovnu reformu javne uprave je veoma bitna za proces integracija, kaže šef Delegacije EU u Srbiji, ambasador Sem Fabrici.

„Za zemlje kandidate, aktuelni su izazovi u pogledu njihovog administrativnog kapaciteta, kako na centralnom tako i na lokalnom nivou. Adekvatno upravljanje ljudskim resursima, bolje planiranje politike, koordinacija i razvoj, zdravi administrativni postupci i poboljšano upravljanje javnim finansijama su od suštinskog značaja za funkcionisanje države i sprovođenje reformi neophodnih za integraciju u EU“, kaže ambasador Fabrici.

Dugoročno, reforme pozitivno utiču na institucionalne temelje upravljanja zaposlenima, doprinosi stabilnosti javne službe i povećava udeo visoko kvalifikovanih, motivisanih i predanih javnih službenika, zaključuje ambasador Fabrici.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić kaže da će tih 50 lokalnih samouprava imati konstantu i kontinuiranu ekspertsku podršku koja će im pomoći da uspostave i unaprede sistem za upravljanje ljudskim resursima.

„Taj paket podrške je od velikog značaja. Ukoliko želimo da naši građani budu zadovoljni uslugom, moramo voditi računa o onima koji pružaju uslugu građanima, odnosno zaposlenima u lokalnim samoupravama, njihovim kvalifikacijama, veštinama, ali i o tome koliko su motivisani, jer taj njihov učinak na radnom mestu utiče na rad celokupne lokalne administracije i kvalitet života građana“, rekao je ministar Ružić.

Za svakodnevni život građana opština i gradova najvažnije su institucije, na prvom mestu zbog neposrednog kontakta, ali i zbog toga što mogu da utiču na stvari koje se tiču njihovog života, ocenio je gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić.

„Racionalnija uprava i decentralizacija su verovatno dve ključne reči na ovakvim skupovima, kao i dve ključne teme na kojima je potrebno da radimo, ukoliko želimo da unapredimo naše lokalne samouprave. Važno je da kroz sastanke definišemo međuopštinske i regionalne projekte, i na taj način lakše dođemo do finansiranja i pristupimo evropskim fondovima koji mogu da nam pomognu da ih realizujemo“, rekao je gradonačelnik Radojičić.

Na događaju je potpisan i Sporazum o saradnji o sprovođenju lokalnih projekata u okviru projekta „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji – Inicijative za inkluziju faza 2“, koji su potpisali predstavnici GIZ, SKGO i predstavnici gradova i opština koji su korisnici podrške.

Na današnjoj skupštini, SKGO bira nove članove Predsedništva, članove i predsednika Nadzornog odbora, predsednike odbora, kao i predsednika SKGO.

Podeli

Comments are closed.