Srbija među 12 finalista trke za Evropsku nagradu za promociju preduzetništva

0

Sedam pobednika Evropske nagrade za promociju preduzetništva objavljeno je na svečanosti u Napulju, kao i 12 finalista među kojima je i Srbija sa projektom „Poslovni izazov zapadnog Balkana“, te tri dobitnika posebnog priznanja. Organizacije iz cele EU kao i Islanda, Srbije i Turske nadmetale su se za pobedu ili za prestižnu nagradu žirija. Od nekoliko stotina projekata koji su se takmičili na nacionalnom nivou, evropsko takmičenje je svedeno na 58 nacionalnih pobednika.

Dobitnik nagrade žirija je organizacija iz Mađarske. Projekat Podsticanje započinjanja poslovanja majki sa malom decom, koji pomaže majkama da steknu preduzetničke veštine i razviju način razmišljanja kakav je potreban da bi započele i uspešno vodile sopstveni posao.

Polovina od ukupnog broja majki sa malom decom u Mađarskoj ne može da se vrati na posao nakon porodiljskog bolovanja, dok je zaposlenost majki sa decom mlađom od tri godine znatno ispod proseka EU. Podsticanje započinjanja poslovanja majki sa malom decom je projekat od izuzetnog značaja jer pomaže majkama da steknu preduzetničke veštine i razviju način razmišljanja potreban kako bi pokrenule posao i ostvarile profit. Od 2010, 443 žene sa malom decom je zahvaljujući nadmetanju za najbolje preduzeće na čijem su čelu žene sa decom uspelo da predstavi svoja preduzeća, dok Konferenicja poslovnih mama okuplja žene sa decom koje žele da započnu posao i one koje su već ostvarene kao preduzetnice.

Projektima iz Litvanije, Bugarske, Španije, Italije, Portugalije i Nemačke je dato priznanje za uprošćavanje i promociju procesa pokretanja preduzeća i podsticanje preduzetničkog duha. Projekti iz Velike Britanije, Austrije i Portugalije su takođe dobili posebna priznanja žirija za dodelu Evropske nagrade za promociju preduzetništva. Svečanost dodele nagrada je održana u Napulju u sklopu Skupštine malih i srednjih preduzeća, koja je centralni događaj Evropske nedelje malih i srednjih preduzeća.

U kategoriji “Investiranje u preduzetničke veštine” pobednik dolazi iz Bugarske; u pitanju je Brandiko, projekat usmeren na obuku za kreiranje i zaštitu brenda pomoću zaštitnog znaka zajednice, tokom koje učenici stiču znanja o kreiranju i registraciji brendova kao zaštitnih znakova zajednice. Obuka se zasniva na tome da učenici osnivaju trening kompanije nakon čega se osposobljavaju za kreiranje i upravljanje sopstvenim brendom, kao i za predstavljanje brenda na tržištu odnosno korišćenje brenda radi povećanja prodaje. Osim toga, obuka podučava i važnosti zaštite intelektualne svojine. U okviru Brandiko programa, više od 1,700 učenika je pohađalo obuku.

Srbija je finalista u ovoj kategoriji sa projektom „Poslovni izazov zapadnog Balkana“ – jedinstvenim takmičenjem za učenike srednjih škola iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Učenici se u mešovitim timovima (po jedan učesnik iz svake zemlje) takmiče kako bi prikazali najbolju poslovnu ideju na zadati izazov. Inicijativa ima za cilj razvijanje preduzetničkih i finansijskih veština, kao i da motiviše učenike da problemu pristupaju proaktivno. U takmičenju je do sada učestvovalo najmanje 1,500 učenika i 200 predstavnika poslovne zajednice. Više o projektu na internet prezentaciji www.ja-serbia.org

Drugi finalista u ovoj kategoriji je Nemačka sa svojom BRENNEREI Laboratorijom sledeće generacije koja pomaže studentima master studija i diplomcima da savladaju i dalje razvijaju nove modele preduzetništva.

Podeli

Comments are closed.