Srbija postavila ekonomski zakonski okvir, na redu primena zakona: Janmat

0

Srbija je postavila zakonski okvir za ekonomske reforme, ali je sada važna primena novih propisa kako bi zemlja napravila korak ka poboljšanju ekonomske situacije i ispunjenju ekonomskih uslova za priključenje EU, rekao je šef odeljenja za evropske integracije Delegacije EU u Srbiji Frejk Janmat.

Predstavljajući ekonomski deo godišnjeg izveštaja o napretku Srbije, Janmat je kao pozitivne mere naveo usvajanje zakona o privatizaciji, stečaju i penzionisanju, te dodao da je izmena Zakona o radu „korak u dobrom pravcu“.
„Zakonska osnova je tu… sada je najveći izazov da se primeni“, rekao je Janmat novinarima.

EU ocenjuje da se ekonomska situacija u Srbiji pogoršala u proteklih godinu dana, delimično i zbog majskih poplava, rekao je Janmat, ali naveo i niz negativnih ocena i preporuka srpskim vlastima.

image102

 

„Zabeležili smo blago povećanje nivoa subvencija u prvoj polovini ove godine“, rekao je Janmat, pozivajući Vladu da uloži veće napore da smanji ovu vrstu državne pomoći. Prema njegovim rečima državna pomoć u Srbiji u 2013. je iznosila 2.6 odsto od bruto nacionalnog dohotka, za razliku od 0.8 odsto koliko je taj procenat u proseku u EU.

On je ukazao na državne monopole u energetici, transportu i poštanskim uslugama, istakavši da je na Vladi Srbije da odluči da li će to pitanje rešavati privatizacijom ili restrukturiranjem, ali da bi trebalo da ih učini efikasnijim i profitabilnijim.

Prema oceni EU, primena novog Zakona o javnim preduzećima nije donela dovoljno poboljšanja, te ta preduzeća i dalje imaju mnogo zaposlenih i nisu efikasna.

EU pozdravlja odluku Vlade Srbije da preduzme mere fiskalne konsolidacije kako bi rešavala pitanja javnog duga i budžetskog deficita, rekao je Janmat, ističući da je to neophodan korak kako bi javne finansije bile održive.

Budžetski deficit ove godine mogao bi da dostigne 7 ili 8 odsto BDP-a, dok se javni dug približava procentu od 70 odsto, rekao je on.

„Čekamo da vidimo kako će izgledati budžet za narednu godinu i fiskalna strategija za naredne tri godine, koja treba da bude doneta uskoro“, rekao je Janmat.

Procena Evropske komisije je da će Srbija ove godine zabeležiti pad privrednih aktivnosti od 0.5 do 1.0 odsto, a negativnim je ocenjen i nepromenjen nivo nezaposlenosti od 22 odsto.

Na pozitivnoj strani Izveštaj beleži smanjenje inflacije i ohrabrujuće podatke o izvozu, početak realizacije restitucije, te rad na izmeni zakonske regulative kako bi se ubrzalo izdavanje građevinskih dozvola, što će sve doprineti poboljšanju investicione klime.

Janmat je ocenio da je zabrinjavajući rast nenaplativih kredita sa 20 posto na 23 posto.

Evropska unija podržava ideju modernizacije energetske i transportne infrastrukture i povezivanje zemalja unutar regiona zapadnog Balkana sa Evropskom unijom, a to bi se finansiralo delom od zajmova i grantova Evropske unije, rekao je Janmat.

On je najavio da će 23. oktobra u Beogradu biti održana konferencija koja će se baviti pitanjima ekonomskog upravljanja i na kojoj će biti evropski komesar za proširenje Štefan File i komesar za ekonomska i monetarna pitanja Jirki Katainen.

Janmat je rekao da je pitanje izgradnje gasovoda Južni tok za Evropu tehničko i pravno pitanje i da Evropska komisija smatra da se taj gasovod može izgraditi ako je međudržavni ugovor Srbije i Ruske federacije u skladu sa pravnim tekovinama Evropske unije i Sporazumom o energetskoj zajednici, čiji je Srbija član.

Podeli

Comments are closed.