Kraljevo je 2014. pretrpelo štetu od poplava u iznosu od oko 400 miliona dinara, a poplava je bilo i 2016. i ove godine. U Kopenhagenu je 2011. poplavljen centar grada, a šteta je iznosila milijardu i po evra. Šta su u Danskoj, a šta u Srbiji uradili da do takvih šteta ubuduće ne dođe – u zanimljivom prilogu Aleksandre Petrović, novinarke RTV Kraljevo nakon posete Kopenhagenu.