„Svet u 2020“ – Digitalna ekonomija i transformacija

0

Svet očekuje veliki broj izazova u narednoj godini, pre svega u oblastima ekologije i zaštite ljudskih prava, ali se sa njima može izboriti saradnjom, zaključeno je na otvaranju konferencije „Svet u 2020“.

Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasador Sem Fabrici, istakao je da je otvaranje pregovaračkog poglavlja 4, koje se odnosi na slobodan protok kapitala, pozitivna poruka za investitore.

„Kako vidim da se velika pažnja javnosti posvećuje otvaranju poglavlja, želeo bih se malo usredsredim na značaj samog procesa. Za nas, pravo merilo pristupnog procesa nije u otvaranju poglavlja, već u njihovom zatvaranju. Otvorenje smatramo snažnim znakom da je Srbija na pravom putu dok ide u određenom sektoru, ali pravi posao tek treba učiniti. Kao što često naglašavam, ovo nije sprint, već maraton“, naglašava ambasador Fabrici.

Najavio je i nastavak procesa pridruživanja EU tokom 2020, kao i moguće unapređenje metodologije na tom putu. Prema ambasadorovim rečima, ključan će biti samit u Zagrebu koji se očekuje u maju, a nakon kojeg će i same procedure biti jasnije.

Ministar za rad, zepošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević istakao je da sе njegovo ministarstvo u sfеri rada vеć sada suočava sa rizicima koji sе očеkuju u budućnosti, a podrazumеvaju smanjеnjе еkonomskih migracija i borbu za kvalitеtnom radnom snagom.

„Moramo iskorеniti stеrеotipе, zaboraviti na prošlost i biti inovativni u poglеdu na budućnost. Srbija unaprеđujе rеgulatornu politiku u skladu sa principima EU i stratеškim oprеdеljеnjеm da postanе ravnopravna članica“, rеkao jе ministar Đorđеvić.

Šefica Kancelarije za Zapadni Balkan EIB-a Dubravka Negre istakla je da će 2019. i 2020. godina ući u istoriju po tome što je EU rekla bespogovorno „da“ borbi protiv klimatskih promena.

„Ta borba kreće danas. U 2020. u Evropi će se doneti prvi klimatski zakon i to znači da će put ka zelenoj ekonomiji postati bespovratan do 2050. godine. Klimatske promene su najveće političko pitanje našeg vremena. Naučnici procenjuju da ako nastavimo na trenutnom putu da ćemo doživeti globalno zagrevanje do kraja veka i da će veliki delovi planete postati nenaseljeni“, kaže Negre.

Podeli

Comments are closed.