Takmičenje za mlade „Šta za vas predstavlja proširena EU?“

0

Evropska komisija organizuje literarno takmičenje pod nazivom „Šta za vas predstavlja proširena EU?“, namenjeno mladim ljudima iz EU i zemalja u procesu proširenja. Pobednici takmičenja će kao nagradu dobiti dvodnevnu posetu Briselu i čitač elektronskih knjiga.

U 2014. godini se obeležava deseta godišnjica najveće runde proširenja Evropske unije tokom koje je EU pristupilo deset zemalja. Danas su vrata EU otvorena Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bivšoj jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Islandu, Kosovu*, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj.

Takmičenje je prilika da mladi ljudi, uzrasta od 15 do 25 godina, izraze svoje mišljenje o sledećim pitanjima:

– Šta današnja Evropska unija, koja se satoji od 28 zemalja članica, može naučiti iz svoje prošlosti, da bi obezbedila bolju budućnost?

– Šta za vas predstavlja proširena Evropska unija?

Do 11. maja 2014. godine učesnici treba da napišu tekst od najviše 700 reči ili tri teksta za blog od ukupno 700 reči. Nacionalni žiri će izabrati po jedan rad iz obe starosne grupe (mladi od 15 do 18 godina i od 19 do 25 godina), koje će potom ocenjivati međunarodni žiri.

Glavne nagrade će biti dodeljene za najbolji rad u svakoj kategoriji.

Više informacija o takmičenju i načinu učestvovanja


* Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Podeli

Comments are closed.