Više od 4 miliona evra za mlade u Srbiji

0

Novi projekat Evropske unije, čiji je cilj aktivno uključivanje mladih u Srbiji i njihova povećana zaposlenost predstavljen je danas u Beogradu. Organizacije na nacionalnom i lokalnom nivou dobiće bespovratnu pomoć (grantove) kako bi se mladima omogućilo da se aktivnije uključe u tržište rada, da se zaposle, unaprede znanja i veštine, steknu radno iskustvo, preduzetničke veštine ili pokrenu svoj posao.

Više od 3.500 mladih dobiće šansu da se aktivnije uključe u tržište rada, da se zaposle, unaprede znanja i veštine, steknu radno iskustvo, preduzetničke veštine, pokrenu svoj posao. Poseban fokus je na mladima koji se teže uključuju na tržište rada, kao što su mladi bez  kvalifikacija ili nedovoljno kvalifikovani, mladi bez zaposlenja i iz posebno osetljivih socijalnih grupa (mladi sa invaliditetom, smetnjama u razvoju, Romi, mladi sa sela itd.), mladi koji se nisu obrazovali ili koji nisu prošli neku obuku ili kurs, mladi koji su korisnici socijalne pomoći ili dugoročno nezaposleni.

Projektom „Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih“ upravlja Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, dok su institucionalni korisnici projekta Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo omladine i sporta.

Šef Delegacije EU u Srbiji, ambasador Sem Fabrici istakao je da bi prvi prioritet svih trebalo da bude da osiguramo da Srbija bude mesto gde mladi ljudi mogu napredovati i ostvariti svoj potencijal.

,,Ovaj projekat je veoma dobar primer, jer ima za cilj da osigura veću socijalnu inkluziju mladih kroz povećanje zaposlenosti, omladinske aktivnosti, radnog iskustva i preduzetničke prakse među mladima“, rekao je Fabrici.

Evropska unija i Vlada Republike Srbije bespovratno su dodelile 4,1 milion evra za 24 ugovora koji se odnose na projekte za mlade, dok je dodatnih 600.000 evra EU obezbedila za ugovor tehničke pomoći resornim ministarstvima, kao i korisnicima grantova da kvalitetno i efikasno realizuju svoje projekte u skladu sa pravilima EU.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević rekao je da je aktivno uključivanje mladih u društvo jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije.

“Ovim projektom ministarstvo, zajedno sa Evropskom unijom ima tendenciju povećanja obima i kvaliteta usluga na lokalnom nivou kako u obrazovanju i zapošljavanju tako i u inovativnoj praksi i modelima aktivnog uključivanja mladih“, tvrdi ministar.

Državni sekretar Ministarstva omladine i sporta Predrag Peruničić istakao je važnost međusektorske saradnje.

„Upravo 24 projekta koja će se realizovati širom Srbije, jasan su pokazatelj da je saradnja više različitih sektora i aktera, pre svega na lokalnom nivou, potrebna ukoliko želimo da imamo bolju zapošljivost, sticanje praktičnih veština, radnog iskustva i podsticanje preduzetničkog duha kod mladih,“ kaže Peruničić.

Pomoćnik ministra finansija Marko Jovanović istakao je da je Ministarstvo finansija ostvarilo  visoku stopu ugovaranja od preko 90% alociranih sredstava za program IPA 2014, u okviru kojeg je finansirana i ova grant šema.

„Nadamo se da će ovi projekti doprineti ukupnoj spremnosti instutucija na nacionalnom i lokalnom nivou za inovativni razvoj i upravljanje merama aktivnog uključivanja mladih, a samim tim i efektivnog korišćenja sredstava finansijske podrške Evropske unije“, rekao je on.

Kroz ulaganje EU u tehničku pomoć očekuje se ojačavanje kapaciteta institucija i organizacija na lokalnom nivou, uspostavljanje bolje saradnje među institucijama kako bi one mogle bolje da odgovore na potrebe mladih, ali i povećan obim i kvalitet njhovih usluga. Dodatna pomoć biće obezbeđena i resornim ministarstvima kako bi se podržalo unapređenje politike zapošljavanja i aktivne inkluzije a na osnovu rezultata i lekcija naučenih kroz sprovođenje projekata.

Podeli

Comments are closed.