Vladavina prava u Mađarskoj: Evropski parlament pozvao EU da reaguje

0

Evropski parlament je od članica EU zatražio da u skladu sa članom 7 Ugovora o EU utvrde da li postoji opasnost od kršenja osnovnih vrednosti EU u Mađarskoj.

Zahtev je dobio podršku 448 poslanika, protiv je glasalo 197, a suzdržanih je bilo 48. Za usvajanje zahteva je bila potrebna apsolutna većina (376 poslanika) i dve trećine datih glasova (bez suzdržanih).

Ovo je prvi put da je Evropski parlament odlučio da pozove Savet EU na pokretanje postupka protiv neke članice zbog sistemske pretnje osnovnim vrednostima Unije. Reč je o vrednostima koje su sadržane u članu 2 Ugovora o EU i Evropskoj povelji o osnovnim pravima, a koje između ostalog uključuju demokratiju, ravnopravnost, vladavinu prava i ljudska prava.

Poslanici su zatražili od članica da pokrenu postupak u skladu s članom 7(1) Ugovora o EU i istakli da su, uprkos spremnosti mađarskih vlasti na raspravu o zakonitosti određenih mera, izostali konkretni potezi te da još postoje „brojna pitanja koja izazivaju zabrinutost“. Oni ističu da je ovo preventivna faza postupka koja otvara prostor za dijalog te da je njen cilj „da se izbegnu potencijalne sankcije”.

Parlament podseća da je ulazak Mađarske u EU bio „dobrovoljan čin, utemeljen na suverenoj odluci i širokom konsenzusu čitavog političkog spektra“. Ističe se i da svaka mađarska vlada ima obavezu da otkloni rizike ozbiljnog kršenja vrednosti EU.

Ključne oblasti koje izazivaju zabrinutost Parlamenta:

 • funkcionisanje ustavnog i izbornog sistema,
 • nezavisnost pravosuđa,
 • korupcija i sukob interesa,
 • privatnost i zaštita podataka,
 • sloboda izražavanja,
 • akademske slobode,
 • sloboda veroispovesti,
 • sloboda udruživanja,
 • pravo na jednaki tretman,
 • prava manjina, uključujući Rome i Jevreje,
 • osnovna prava migranata, tražilaca azila i izbeglica, i
 • ekonomska i socijalna prava.

Naredni koraci

Predlog će biti poslat Savetu na uvid državama članicama. Za usvajanje odluke o opasnosti od ozbiljnog kršenja vrednosti EU u Mađarskoj potrebni su glasovi četiri petine članica. No, Savet bi prvo trebalo da čuje stav Mađarske, a Evropski parlament da da saglasnost. Članice EU bi takođe mogle da odluče da razmotre preporuke upućene Mađarskoj i da na taj način otklone razloge za zabrinutost.

U kasnijoj fazi postupka, Evropski savet može – jednoglasno i uz saglasnost Evropskog parlamenta – da zaključi da se u Mađarskoj ozbiljno i sistemski krše vladavina prava, demokratske vrednosti i osnovna prava, što bi moglo da dovede do sankcija, kao što su privremeno oduzimanje prava glasa u Savetu.

Podeli

Comments are closed.