Aktuelno stanje u oblasti zaštite životne sredine i napredak u okviru pregovaračkog poglavlja koje je obuhvata bile su glavne teme sastanka šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasadora Sema Fabricija i resornog ministra Gorana Trivana.

Govoreći o problemu zagađenja vazduha, ambasador Fabrici ohrabrio je Srbiju u procesu rešavanju ovog izazova koji ne zna za granice, ukazujući da bi bilo dobro da se saznaju podaci na osnovu kojih će se delovati, a pored kratkoročnih, neophodno je preduzeti i strukturne mere.

Šef Delegacije EU rekao je da je priprema za otvaranje Poglavlja 27 veoma važan deo procesa pregovora u pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Teme razgovora bili su i projekti koji će biti finansirani u oblasti zaštite životne sredine, za neophodne mere koje će biti sprovedene, i interesovao se za pitanje finansiranja aktivnosti i mera u narednoj godini.

Ambasador Fabrici predstavio je novi program Evropske komisije, kojim EU uspostavlja prioritete u pravcu još viših standarda zaštite životne sredine i borbe protiv klimatskih promena, naglašavajući da je cilj da do 2050. godine, Evropa postane prvi na svetu „ugljenično neutralni kontinent“.

Evropska unija postavlja nove, sve veće izazove i ciljeve u zaštiti životne sredine, naglasio je ambasador Fabrici i izrazio očekivanje da će te značajne ciljeve deliti sa Srbijom.

Ambasador Fabrici naglasio je da smanjenje gasova sa efektom staklene bašte i smanjenje zagađenja moraju biti ne samo u nadležnosti državnih organa i institucija, već i svakodnevna aktivnost i izbor svih građana, a Evropska unija će nastaviti da podržava Srbiju na njenom putu ka zdravijoj i boljoj životnoj sredini.

Ministar Trivan ukazao je da je ovaj sastanak izraz kontinuiteta u razgovorima sa Evropskom unijom, i njene podrške Srbiji u procesu unapređenja životne sredine. Osvrtom na Izveštaj Evropske komisije o napredovanju Srbije u ovoj oblasti, kako je naglasio, na sastanku su ukratko predstavljeni do sada postignuti rezultati, kao svojevrsna rekapitulacija uloženih napora u proteklom periodu.

Naglasio je da problem zagađenja vazduha koji najviše indukuje saobraćaj, a potom i uticaj drugih izvora koji koriste fosilna goriva, mazut i ugalj, moraju rešavati lokalne samouprave kroz kratkoročne i dugoročne planove u čemu će im Ministarstvo pomoći.

Ministar je upoznao šefa Delegacije EU sa tokom izrade nacrta pregovaračke pozicije, i obavestio da će ovaj dokument, koji je trenutno u procesu usaglašavanja, biti usvojen do kraja godine.

Glavni ciljevi Ministarstva su izgradnja sistema za preradu otpadnih voda sa linijom mulja, sakupljanje i preradu komunalnog otpada, smanjenje zagađenja vazduha, pošumljavanje, jačanje Zelenog fonda i povlačenje sredstava banke Saveta Evrope za finansiranje glavnih aktivnosti planiranih za naredni period, najavio je ministar Trivan.

On je istakao je da je naročiti podstrek za budući rad Ministarstva zeleni stav i zelena politika Evropske komisije, što će značiti da Srbija može da očekuje još efektivniju pomoć i podršku u unapređenju životne sredine. Istovremeno, zahvalio se Evropskoj komisiji i ambasadoru Fabriciju na podršci i pomoći na putu prema zelenoj Srbiji, saopštilo je Ministarstvo zaštite životne sredine.