Facilitatori
G. Knut Flekenštajn, sa gđom Tanjom Fajon, šefom delegacije zaduženog za odnose sa Srbijom i g. Vladimirom Bilčikom, izvestiocem Odbora za spoljne poslove EP (AFET) za Srbiju
&
Nj.E. Maja Gojković, predsednica Narodne skupštine Republike Srbije

Treći međustranački dijalog u Narodnoj skupštini Republike Srbije
O unapređenju uslova za održavanje parlamentarnih izbora
Beograd, 12-13. decembar 2019. godine

Završna runda prve faze međustranačkog dijaloga uz posredovanje Evropskog parlamenta održana je 12. i 13. decembra u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Na njemu je procenjeno šta je ostvareno od novembarskog drugog međustranačkog dijaloga i apelovano je da se preuzmu konačni koraci kako bi se ispunile obaveze (iz „Tabele ispunjavanja obaveza“ koja se nalazi u prilogu) i unapredili uslovi za održavanje parlamentarnih izbora 2020. godine.

Na dijalogu su pozdravljeni koraci koji su preduzeti u kratkom vremenskom roku tokom tri runde dijaloga. Međutim, insistirano je da od sada do početka izborne kampanje mora postojati usredsređenost na rezultate i konkretno sprovođenje ovih obaveza kako bi se ostvarila opipljiva poboljšanja u praksi, posebno u oblasti slobode medija i ulozi regulisanja javnih medijskih servisa.

Iako je ostvaren napredak u unapređenju rada Republičke izborne komisije (RIK), pretvaranje obaveza u konkretne rezultate u strogo utvrđenim rokovima još uvek je neophodno u sledećim ključnim oblastima:
• unaprediti rad Regulatornog tela za elektronske medije (REM) imenovanjem „3+2“ nova člana REM, što će biti potvrđeno glasanjem do kraja godine.
• doneti novi propis za javne medijske servise i njegova delotvorna primena,
• osnovati Nadzorni odbor u Narodnoj skupštini i obezbediti njegov transparentan, pravovremen i nepristrasan rad u okviru njegovih nadležnosti mnogo pre izbora,
• sprovoditi nove izmene relevantnih zakona za unapređenje izbornih uslova u praksi.

Sav najavljeni napredak i nedostaci ostaju dosledno evidentirani u ažuriranoj „Tabeli sprovođenja“ koja je dostupna javnosti za konsultacije i predstavlja deo Zaključaka dijaloga. Treći dijalog je uveo strog vremenski rok za sprovođenje svake neostvarene obaveze. Neophodno je da se ovaj vremenski rok poštuje i da se sve obaveze sprovedu u potpunosti pre izborne kampanje kako bi sve zainteresovane strane, naročito građani Srbije, imali više poverenja u integritet izbornog okvira.

Takođe smo razgovarali o mogućnosti da se, uz puno poštovanje Ustava Srbije, izbori održe što je moguće kasnije, ne u martu, na dan koji odredi predsednik Republike. Tako će se obezbediti vreme za ostvarivanje svih obaveza i za sve zainteresovane strane, naročito građane Srbije, da osete pun efekat unapređenja izbornih uslova.

Na dijalogu je istaknuta potreba da se nastavi sa praćenjem sprovođenja svih obaveza u rokovima koji su utvrđeni u Tabeli ispunjavanja obaveza. Kao takvom, na dijalogu je pozdravljena ponuda facilitatora iz Evropskog parlamenta da nastave da prate napredak koji se ostvaruje u ispunjavanju obaveza i konstatovana je njihova spremnost da pruže svaku dalju podršku ukoliko je Narodna skupština bude tražila.

Pročitajte još:

Tekst zaključaka

Implementaciona tabela