Izgradnja bolje budućnosti: Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i inkluziji u Srbiji

Izgradnja bolje budućnosti: Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i inkluziji u Srbiji2023-11-13T17:20:09+02:00

U hrabrom koraku ka unapređenju socijalne inkluzije i rešavanju stambenih izazova, Program podrške Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji (EU SHAI) ostvaruje značajan uticaj u Srbiji. Sa budžetom od 27 miliona evra iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) 2018, Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) realizuje transformišući program sa ciljem da promeni živote najranjivijih grupa i pomogne više od 380 porodica u gradovima širom Srbije.

Opšti cilj EU SHAI programa je jasan – doprineti socijalnoj inkluziji, omogućavajući pojedincima koji se suočavaju sa siromaštvom i isključenošću da žive dostojanstvenim životom i aktivno učestvuju u društvu. Cilj projekta je duboko ukorenjen u potrebi za održivim poboljšanjem stambenih uslova za one koji žive u neadekvatnom ili nesigurnom smeštaju, promovišući inkluziju širom zemlje.

U saradnji sa ključnim ministarstvima, uključujući Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvo rada, zapošljavanja, boraca i socijalnih pitanja, i Ministarstvo evropskih integracija, program proširuje svoj doseg na ranjive grupe, uključujući romsku zajednicu, žene u nepovoljnom položaju, posebno žene žrtve porodičnog nasilja, mlade koji napuštaju sistem socijalne zaštite, osobe s invaliditetom i druge koji se suočavaju s neadekvatnim stambenim uslovima.

Program se fokusira na osnaživanje institucija, vlasti i organizacija koje pružaju usluge stanovanja i aktivne inkluzije, što osigurava efikasno i rodno odgovorno planiranje i sprovođenje. Bitan aspekt programa je pružanje održivih rešenja za stanovanje najranjivijima, što direktno adresira hitne potrebe pojedinaca i porodica u nevolji. Izvan stambenih rešenja, program obavezuje pružanje usluga zapošljavanja, socijalne podrške, obrazovanja i zdravstvene nege. Ove dopunske mere doprinose holističkom pristupu unapređenju onih kojima je potrebno.

Program EU SHAI nije samo projekat za rešavanje trenutnih izazova; to je obaveza izgradnje budućnosti u kojoj svi u Srbiji imaju priliku da uspeju i žive dostojanstven život. Kako se program odvija, stoji kao svedočanstvo o posvećenosti EU podršci Srbiji na putu ka međunarodnim standardima i ka inkluzivnijoj i dostojanstvenijoj budućnosti.

Priče

Foto galerija

Go to Top