Svako se rađa slobodan i jednak u dostojanstvu i pravima. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije (IDAHOT), Evropska unija ponovo potvrđuje svoju snažnu posvećenost poštovanju, zaštiti i promociji punog i jednakog uživanja ljudskih prava lezbijki, gejeva, biseksualnih, transrodnih i interseksualnih (LGBTI) osoba.

Širom sveta, pojedinci se i dalje svakodnevno suočavaju sa nasiljem, isključenošću i diskriminacijom, zbog svoje stvarne ili percipirane seksualne orijentacije i rodnog identiteta ili polnih karakteristika. EU je i dalje posebno zabrinuta što su u 69 zemalja sporazumne istopolne veze kriminalizovane, od kojih je 11 zadržalo smrtnu kaznu kao zakonsku kaznu za homoseksualnost.

Pandemija COVID-19 dovela je do još većeg nivoa nasilja i diskriminacije LGBTI osoba, uključujući nasilje u porodici, govor mržnje na mreži i van nje i zločine iz mržnje. Često se suočavaju sa stigmom i diskriminacijom u pristupu zdravstvenim uslugama. Štaviše, pandemija je dovela do smanjenja građanskog prostora i povećanja proizvoljnih hapšenja i pritvora, fizičkih napada i psiholoških trauma za branitelje ljudskih prava koji štite prava LGBTI osoba. Ova dela su neprihvatljiva i EU naglašava važnost ukidanja njihove nekažnjivosti.

EU preduzima globalne akcije kako bi sprečila i osudila sve oblike diskriminacije LGBTI osoba, uključujući homofobično, bifobično i transfobično nasilje, istovremeno promovišući pristup jednakim mogućnostima u svim sferama života. Važno je da se širom sveta bori protiv diskriminatornih zakona, politika i praksi, uključujući kriminalizaciju saglasnih istopolnih odnosa. Takva praksa takođe LGBTI osobe neproporcionalno izlaže nezaposlenosti, socijalnoj isključenosti i siromaštvu.

EU će ostati na čelu napora da obezbedi puno i ravnopravno uživanje ljudskih prava LGBTI osoba. Kroz svoj obnovljeni okvir unutrašnje i spoljne politike, posebno Akcioni plan EU za ljudska prava i demokratiju (2020.-2024.) i prvu LGBTIQ strategiju ravnopravnosti Evropske komisije 2020-2025, EU unapređuje jednakost u svim sferama života kako iznutra tako i spolja. EU.

U skladu sa ovogodišnjom IDAHOT temom „Zajedno: odupiranje, podrška, isceljenje!“, EU će nastaviti da deluje protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, ističući ranjivu situaciju LGBTI osoba u oporavku od COVID-19 i pozivajući na pravednije , inkluzivnije i održivije društvo. Angažovaće se kroz politički dijalog sa partnerskim zemljama i nastaviće da podržava organizacije civilnog društva i branitelje ljudskih prava u zaštiti i promociji punog i jednakog uživanja ljudskih prava LGBTI osoba i poštovanja različitosti.

Osiguranje prava svih pojedinaca da budu slobodni da budu ono što jesu i vole onoga koga odaberu zahtevaju zajedničke napore svih, svakog dana.