Konferencija o izazovima modernog pristupa obrazovanju odraslih – 10.3.2020.