Kontakti za medije

Šef za informisanje, komunikaciju i medije: Ramūnas Janušauskas
Savetnik za medije i odnose s javnošću: Aleksandar Đorđević
Informisanje (publikacije): Dubravka Savić
Savetnik za informisanje i komunikaciju: Nadežda Dramičanin

e-mail: delegation-serbia-info@eeas.europa.eu