”Kultura pokreće Evropu” slogan je prvog poziva programa Kreativna Evropa, namenjen mobilnosti umetnika i profesionalaca u kulturi, među više od 1800 umetnica i umetnika iz 40 zemalja, podržano je i 50 umetnika, umetnica i profesionalaca iz sektora kulture iz Srbije.

Podršku na ovom konkursu dobili su stvaraoci i profesionalci u cilju profesionalnog razvoja i međunarodne saradnje, realizacije koprodukcija sa svojim kolegama ili publikom, kao i radi predstavljanja svog rada novoj publici. Korisnici su odabrali 38 zemalja za realizaciju svojih projekata, a najpopularnije destinacije za mobilnost bile su Nemačka, Francuska, Italija, Španija, Portugalija i Holandija. Svi korisnici konkurisali su za jednu od dve vrste projekata, mobilnost pojedinaca ili organizaciju rezidencijalnih programa.

Broj odobrenih projekata

Ukupan broj dobitnika približno je proporcionalan veličini stanovništva zemlje iz koje kandidat dolazi i upravo to čini broj odbranih projekata iz Srbije značajnijim. Iako po broju prijavljenih prednjače najveće zemlje članice Kreativne Evrope, Srbija značajno premašuje broj podržanih u odnosu na svoje okruženje i zemlje slične veličine.

Tokom prvih 8 meseci implementacije programa ”Kultura pokreće Evropu” biće zastupljeni svi kreativni i kulturni sektori među kojima su najzastupljenije vizuelne i performativne umetnosti, sa gotovo 85 odsto prijava, dok su manje zastupljeni sektori arhitekture, dizajna i modnog dizajna, kao i književnog prevođenja.

Rukovođenje konkursom ”Kultura pokreće Evropu” namenjenog mobilnosti umetnika i profesionalaca u kulturi delegirano je Gete institutu u Briselu tokom 2022-2025. Novi poziv predviđen je za oktobar 2023.

Republika Srbija učestvuje u programu „Kreativna Evropa” od 2014. Desk Kreativna Evropa Srbija čine dve kancelarije: MEDIA desk Srbija, uspostavljen u okviru Filmskog centra Srbije, i Kultura desk Srbija, koji se nalazi u sklopu Ministarstva za kulturu i informisanje. U okviru Kultura deska, kancelarija u Novom Sadu Antena sprovodi potprogram „Kultura u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini”. Od 2016, srpske kompanije i organizacije su povukle preko 3,6 miliona evra kroz različite konkurse potprograma MEDIA. Od 2014, kompanije i organizacije iz Srbije su povukle 8,5 miliona evra kroz različite konkurse u okviru potprograma „Kultura”.