Inicijative, strategije i aktivnosti koje se tiču medijske i informacione pismenosti u Srbiji bile su teme današnje debate „Mediji (ni)su kamen spoticanja ka EU“, koju su organizovali EU info kutak Novi Sad i Novosadska novinarska škola, u sklopu projekta “Mediji za građane – građani za medije: Jačanje kapaciteta nevladinih organizacija za razvoj medijske i informacijske pismenosti na Zapadnom Balkanu”.

U debati su učestvovali Maja Zarić iz sektora za informisanje Ministarstva kulture i informisanja, Nikola Burazer, programski direktor Centra savremene politike i izvršni urednik portala European Western Balkans i Tijana Femić, menadžerka programa medijske i informacione pismenosti Novosadske novinarske škole.

„Ovde smo pokušali da okupimo neke od ključnih aktera u Srbiji na polju medijske pismenosti i da vidimo šta se na intersektoralnom nivou čini po tom pitanju, ukoliko medijsku pismenost tretiramo kao funkcionalnu pismenost. Dakle, da ispitamo šta je ono što radi civilni sektor, šta je ono što rade državna tela i kakva je uloga medijske pismenosti u EU integracijama, kao i da vidimo koja je uloga medija, a koja građana“, rekla je u uvodnom izlaganju Tijana Femić.

Prema rečima Nikole Burazera, mediji nisu dovoljno zainteresovani da na kvalitetan način izveštavaju o EU integracijama što dovodi do toga da integracije nisu zanimljiva tema za građane. Maja Zarić je istakla da je nejasan rečnik koji se upotrebljava kada govorimo o procesu integracija, pa samim tim ni građanima nije jasno kako sam proces funkcioniše. Ona je navela da je u Izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije naglašeno da fali sistemsko rešenje za implementaciju medijske i informacione pismenosti (MIP), te da je to bio razlog da se ministarstva ujedine na radu u oblasti MIP.

Novosadska novinarska škola aktivno zagovara unapređenje politika i praksi medijske i informacione pismenosti kao podrške demokratskom razvoju u Srbiji i na Zapadnom Balkanu. “Mediji za građane – građani za medije“ je regionalni projekat koji ova organizacija, uz podršku Evropske unije, sprovodi zajedno sa partnerskim organizacijama – Mediacentar Sarajevo, Albanski medijski institut, Makedonski institute za medije, Institut za medije Crne Gore, Novosadska novinarska škola, Mirovni inštitut i SEENPM.