Delegacija Evropske unije u Srbiji, National Geographic SrbijaPolitikin Zabavnik i Erazmus studentska mreža Srbija organizuju konkurs za najbolju fotografiju nastalu u Srbiji „Veštine u fokusu“. Na ovaj način želimo da obeležimo Evropsku godina veština koja se obeležava 2023.

Uslovi učešća u konkursu su sledeći:

 1. Kotizacija i organizacija. Učešće na konkursu je besplatno. Konkurs je otvoren za sledeće učesnike:
 • sve fotografe starosti od 15 godina pa naviše. Maloletni fotografi moraju obezbediti odobrenje od roditelja ili staratelja;
 • projekte iz sektora preduzetništva, energetike, transporta, poljoprivrede, zaštite životne sredine, obrazovanja, omladine, kulture, socijalne inkluzije, itd.

Za maloletna lica prikazana na fotografijama neophodno je obezbediti odobrenje od roditelja ili staratelja. Maloletni fotografi moraju obezbediti odobrenje od roditelja ili staratelja.

 1. Rok za prijave. Fotografije treba slati u periodu od 1. avgusta 2022. do 31. oktobra 2023. na elektronsku adresu takmicenje@euinfo.rs. Fotografije poslate nakon navedenog roka neće biti uzete u razmatranje. Maksimalni broj fotografija po učesniku je pet (5) sa pratećim spiskom i opisom fotografija.
 2. Tema fotografija. Tema konkursa je „Veštine u fokusu“.  Konkurs je posvećen svim ljudima koji su vešti u nečemu: sportistima, studentima koji stiču nove veštine, starim zanatima, naučnicima, stručnjacima u oblasti medicine, građevine, arhitekture, ili njihovim delima, slikarima, kuvarima, itd. Ovom temom slavimo stvaranje i veštine u svim starosnim grupama ljudi. Samim učestvovanjem u konkursu, vi pokazujete ne samo kreativnost, već i veštine fotografisanja. Na ovaj način želimo da obeležimo Evropsku godina veština koja se obeležava 2023.

Fotografije tela koje na bilo koji način objektivizuju mlade ljude, ili koje su uvredljive, neće biti uzete u obzir! Za maloletna lica prizana na fotografijama neophodno je obezbediti odobrenje od roditelja ili staratelja.

 1. Ocena žirija. Žiri će nagraditi tri najbolje fotografije koje su poslali građani Srbije i uručiti „Specijalnu nagradu žirija za najbolju fotografiju EU projekta u Srbiji“. Nagrade su vaučeri za kupovinu foto i elektronske opreme u dinarskoj protivvrednosti od:
 • 1000 evra (prva nagrada);
 • 500 evra (druga nagrada);
 • 300 evra (treća nagrada).

Žiri će dodeliti i specijalnu nagradu (diplomu) za najbolju fotografiju EU projekata u Srbiji;

 1. Promocija najboljih fotografija. 19 najboljih fotografija (uključujući  i tri nagrađene), kao i jedna (1) najbolja fotografija koju je poslao EU projekat u Srbiji biće odštampano i predstavljeno na izložbi krajem 2023. godine. Ovih 20 najboljih fotografija biće objavljeno i na veb stranici i nalozima na društvenim mrežama Delegacije EU u Srbiji. Prvonagrađena fotografija biće objavljena u srpskom izdanju časopisa National Geographic i u Politikonom Zabavniku. Odluka žirija je konačna! Eksplicitno digitalno obrađene fotografije, kao i fotografije koje nisu snimljene u Srbiji neće biti prihvaćene. Pobedničke fotografije sa ranijih takmičenja i fotografije starije od tri godine će takođe biti diskvalifikovane.
 2. Maksimalan broj fotografija po učesniku/fotografu/projektu je pet (5). U obzir dolaze fotografije u boji, kao i crno-bele, u digitalnom formatu (podnete putem gore navedene elektronske pošte), dok štampane fotografije i fotografije u panorama formatu neće biti uzete u razmatranje. Imajte u vidu da je vrhunski tehnički kvalitet presudan kako bi fotografija bila nagrađena. Minimalna rezolucija fotografija u digitalnom formatu: 6 megapiksela (rezolucija 3,000 x 2,100 piksela). Fotografije u digitalnom formatu treba slati kao:
 • „fajl visoke rezolucije“: jpeg format najvišeg kvaliteta (npr. sačuvan u Adobe Photoshop-u, kvalitet nivoa 12).
 • Naziv fajla mora sadržati ime fotografa te naziv i broj fotografije (1-5) (primer: PetarPetrovic_ImeFotografije_MestoFotografisanja_1.jpg).
 1. Digitalna obrada. Visoko vrednujemo fotografije koje nisu digitalno poboljšane; zato su zabranjene fotografije koje su naknadno obrađene. Dozvoljena je upotreba standardnih procesa obrade fotografija (npr. tonska vrednost, kontrast, osvetljenost, boja, intenzitet, temperatura svetlosti), minimalno čišćenje fotografija (poput uklanjanja prašine i mrlja sa sočiva) te izrezivanje fotografija, pod uslovom da se ne menja ono što je na fotografiji. Preterano izrezivanje fotografija može znatno smanjiti rezoluciju. Drugim rečima, ono što je snimljeno u datom trenutku mora biti verno prikazano na fotografiji. Višestruka ekspozicija je dozvoljena samo ako su fotografije napravljene na istom mestu u minimalnom vremenskom razmaku. Kompozicije nekoliko različitih fotografija ili materijali preuzeti iz različitih fotografija, “sandwich” fotografije, te fotografije koje su na bilo koji način sastavljene iz više slika (poput tehnike HDR, pripojene panorame, itd) će biti diskvalifikovane. Naknadno dodavanje ili brisanje ljudi, objekata, delova životinja, biljaka, neželjenih elemenata, itd, sa fotografija takođe nije dozvoljeno. Organizatori zadržavaju pravo da od fotografa zatraže RAW fajl. Kada su u pitanju nagrađene fotografije, ovo će biti obavezno kao dokaz autentičnosti, kao i za štampu. Sve poslate fotografije ne smeju da sadrže oznake, potpis, inicijale, okvire, bordure, logotipe ili bilo koju drugu referencu koju je učesnik sam dodao.
 2. Spisak fotografija. Podnesci moraju da sadrže spisak fotografija na engleskom ili srpskom jeziku; spisak sa osnovnim informacijama o podnetim fotografijama mora biti dostavljen u zasebnom dokumentu, poput PDF ili WORD fajla. Osim imena i prezimena, adrese elektronske pošte i adrese prebivališta fotografa, naziva i broja fotografije (1 do 5), ovaj spisak mora sadržati i opis fotografije uključujući sledeće informacije: datum kada je fotografija napravljena, fotoaparat i objektiv/mobilni telefon koji su korišćeni, lokaciju i dalje informacije poput ekspozicije, doba dana, okruženja, atmosphere, itd. VAŽNO: svaku fotografiju je neophodno opisati u jednom paragrafu – na koji način ste bili inspirisani.
 3. Autorska prava, obaveze i objavljivanje. Autori fotografija moraju biti nosioci prava na fotografije prijavljene na konkurs. Fotograf zadržava autorska prava na fotografije u svakom trenutku, a njegovo/njeno ime će biti ispisano uz fotografiju svaki put kada je fotografija objavljena. Prijavom na konkurs, učesnici daju organizatoru pravo na besplatno korišćenje fotografija u sledeće svrhe:
 • Izložbe koje se organizuju u okviru konkursa, a na kojima su izložene nagrađene fotografije i do 25 fotografija proglašenih za najbolje;
 • Objavljivanje fotografija u štampanoj i/ili elektronskoj publikaciji organizatora i na njihovim internet stranicama;
 • Korišćenje fotografija u svrhu oglašavanja izložbi, kako u publikacijama organizatora tako i u štampi.
 1. Zaštita podataka.Podatke o takmičarima koristi samo EUINFONET u administrativne svrhe. Sa trećim stranama (npr. časopisima), podaci će biti razmenjivani samo u svrhe izveštavanja ili objavljivanja pobedničkih fotografija. Učesnici učešćem u konkursu pristaju na pomenute uslove.
 2. Prava na fotografije ne mogu polagati agencije ili izdavači. Organizatori ne prihvataju nikakvu odgovornost za potraživanja trećih strana kao ni za oštećenje ili gubitak fotografija.
 3. Žiri se sastoji od pet (5) članova i čine ga:
 • Peđa Kujundžić, foto-reporter;
 • Aleksandar Kelić, Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu;
 • Milana Petrović, National Geographic Srbija;
 • Igor Rill, Politikin Zabavnik
 • Predstavnik Erazmus studentske mrež Srbije
 • David Pužado, Belgrade Photo Month;
 • Daliborka Nikolić, EU info mreža.

Organizator zadržava pravo da promeni uslove konkursa u bilo kojoj fazi, uz pravovremeno obaveštenje takmičarima putem vebsajta europa.rs i društvenih mreža EU u Srbiji.

Molimo vas, pročitajte detalje o odricanju od odgovornosti pre slanja fotografija:

Ovim potvrđujem da fotografija koju prijavljujem na konkurs za najbolju fotografiju u Srbiji „Veštine u fokusu” jeste moje originalno delo i da niko ne polaže autorska prava na njega te da ako polaže, da sam ja njihov jedini nosilac. Ovim takođe potvrđujem da sam stariji od 15 godina. Ovu fotografiju prilažem kao izraz sopstvene kreativnosti i razumem da će ona biti objavljena kao moje originalno delo sa mojim autorskim pravima. Razumem da će moja prijava biti predmet razmatranja pre nego što bude prihvaćena na konkurs. Ukoliko je moja fotografija uvredljiva, na veštački način poboljšana, ukoliko predstavlja animaciju ili je niskog kvaliteta, razumem da može biti diskvalifikovana. Razumem da fotografije nagog tela koje na bilo koji način objektivizuju ljude, kao i uvredljive fotografije ljudi neće biti uzete u obzir! Pre objavljivanja pobednika na internet stranicama Delegacije Evropske unije u Srbiji i EU info centra, oni će biti obavešteni o ishodu konkursa putem elektronske pošte.