O Erasmus Mundus programu

Uključite se u kampanju Evropskog volonterskog servisa

Erasmus Mundus je program podrške saradnji i mobilnosti u visokom obrazovanju kroz promovisanje najkvalitetnijih evropskih master i doktorskih studija.

Program ima za cilj unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja i međukulturnog razumevanja kroz saradnju sa partnerskim zemljama (zemlje koje nisu članice EU-prim. prev.). Njime se želi povećati atraktivnost i prepoznatljivost evropskog visokog obrazovanja širom sveta i Evropska unija kao jedan od centara izuzetnosti.

Konkretnije rečeno, program funkcioniše tako što studentima i nastavno-naučnom osoblju is svih zemalja sveta daje mogućnost upisa tj. uključivanja u postdiplomske studije na visoko-školskim institucijama Evropske unije i obratno tj. omogućava se mobilnost studenata i nastavnika iz EU u partnerske zemlje.

Evropska unija obezbeđuje stipendije kako za državljane partnerskih zemalja koji su primljeni na Erasmus Mundus master i doktorske studije u zemljama Evropske unije, tako i za EU državljene koji će studirati na partnerskim univerzitetima.

erasmusProgram Erasmus Mundus se sastoji od tri aktivnosti

Akcija 1: Erasmus Mundus master (akcija 1A) i doktorske (akcija 1B) studije koje predstavljaju centralni deo EM programa
Master i/ili doktorski programi organizuju se unutar konzorcijuma sastavljenih od visokoškolskih institucija u barem tri različite EU i/ili partnerske zemlje. Programi podrazumevaju studiranje na najmanje dve od tri ponuđene visokoškolske institucije što vodi ka dobijanju dvostrukih, višestrukih ili zajedničkih diploma.

Akcija 2: Erasmus Mundus saradnja (ranije “EM Spoljni prozor“ – External Cooperation Window)

Akcija 2 podržava projekte kojima se uspostavlja saradnja među EU i partnerskih visokoškolskih institucija sa ciljem izvođenja što većeg broja mobilnosti (studentskih i nastavno-naučnog osoblja). Projektima se predviđa dodela stipendija za učesnike razmene iz partnerskih i EU zemalja. Visina stipendija zavisi od prethodno definisanih prioriteta partnerskih zemalja, zatim nivoa studija ili međusobnih dogovora partnera.

Akcija 3: Širenje atraktivnosti
EM podržava i projekte čiji je cilj širenje dostupnosti, atraktivnosti i uopšte informacija o evropskom obrazovnom prostoru. Ključni aspekt je internacionalizacija visokog obrazovanja i međusobno priznavanje kvalifikacija sa partnerskim zemljama. U ovoj akciji pored visokoškolskih mogu učestovati i ostale institucije – javna i privatna preduzećima koja imaju aktivnu ulogu u oblasti visokog obrazovanja. Novina u drugoj fazi programa je to što u okviru ove akcije partnerstvo mogu činiti najmanje 3 institucije iz EU i 2 iz partnerskih zemalja.

Trenutno je u toku Erasmus Mundus II faza koja traje od 2009. do 2013. i nastavak je prve faze programa koja je pokrivala period 2004-2008.

Detaljnije informacije o programu i uslovima konkurisanja može se naći u Vodiču za program.

Za više informacija posetite Erasmu Mundus sajt.