Na konferenciji „Pravo na nasleđivanje – put ka rodnoj ravnopravnosti i zaustavljanju nasilja“, Događaj su zajednički organizovali Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women) i Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS, a istovremeno je predstavljen i vodič pod nazivom „Pravo na nasledstvo – jednako za sve“.

U uvodnom delu konferencije govorili su Plamena Halačeva, zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji, Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Kristin Melsom, ambasadorka Kraljevine Norveške u Srbiji, i Milana Rikanović, direktorka UN Women u Srbiji, a održana su dva panela na teme „Nasledstvo – pravo ili privilegija?“ i „Diskriminacija u porodici: ekonomska prava i nasilje“.

„Poštujući ovo uobičajeno pravo, žene sebe često dovode u situaciju da nemaju imovinu, što ih čini ekonomski zavisnim od partnera ili drugih članova porodice. Ekonomska zavisnost sama po sebi povećava rizik od doživljavanja nekog oblika nasilja. Zato danas želimo da podignemo svest o povezanosti tradicionalnih obrazaca i stereotipa, finansijske zavisnosti i nasilja nad ženama. Žene koje imaju sopstvenu imovinu i prihode su nezavisne i spremne da prijave nasilje u poređenju sa onim ženama koje nemaju nikakvu finansijsku stabilnost ili imovinu“, istakla je Halačeva.

Vodič koji je predstavljen pruža sažet pregled najčešćih pitanja i odgovora u vezi sa pravom na nasleđivanje, kao i objašnjenja osnovnih pojmova u naslednom pravu, predočava posledice odricanja od nasledstva, uz informacije o tome kome se osoba može obratiti za pravnu pomoć i savet.

„Uprkos postojećem zakonskom okviru koji jednako tretira muškarce i žene, u našem društvu su još uvek duboko ukorenjene predrasude, stereotipi i uverenja koja stavljaju žene u neravnopravniji položaj prilikom nasleđivanja imovine. Žene se često odriču svog prava na nasledstvo u korist muških srodnika, što može uticati na njihovu ekonomsku nezavisnost, ali i rizik od različitih oblika porodičnog i rodno zasnovanog nasilja, kazala je Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti.

U oko 36% ostavinskih postupaka, žene su se odrekle svog prava na nasledstvo uglavnom u korist svojih muških srodnika. Statistika, s druge strane, kaže da se samo 19% muškaraca odreklo svog nasledstva.

Ovi podaci ukazuju da pogrešno shvatanje i tumačenje tradicije predstavlja nepravdu koju nije teško ispraviti ako se poštuje zakon. Potreban je zajednički kontinuirani napor kako bismo učinili da svi građani budu upoznati sa svojim pravima i da u skladu sa tim donose odluke. Konferencija je organizovana u okviru 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i devojčicama.

„UJEDINIMO SE! Investirajmo u sprečavanje nasilja nad ženama i devojčicama“ tema je ovogodišnje kampanje „Orange the World – 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ koja počinje 25. novembra, kada obeležavamo Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i devojčicama, a završava se 10. decembra, na Međunarodni dan ljudskih prava. Nažalost, nasilje nad ženama i devojčicama i dalje je jedno od najprisutnijih vidova kršenja ljudskih prava širom sveta. I ove godine, Delegacija EU u Srbiji se pridružuje globalnoj kampanji 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja promovisanjem osnaženih žena i kroz saradnju sa širom zajednicom protiv fizičkog, verbalnog i/ili socio-ekonomskog nasilja. Pozivamo vas da pratite naše kanale društvenih medija i da se uključite u ovu kampanju. Sprečimo. Zaštitimo.