Pregledate: Projektne aktivnosti

Projektne aktivnosti
0
Angažovanje parlamenta pojačano otvaranjem pregovora o članstvu u EU

Samo javnost u radu parlamenta i komunikacija između predstavnika najvišeg zakonodavnog tela i građana mogu dovesti do usvajanja kvalitetnih zakona i njihove primene, rečeno je na konferenciji “Prenosi o radu parlamenta”, organizovanoj u saradnji sa parlamentom Grčke u okviru Tvining projekta EU “Jačanje kapaciteta Narodne skupštine u procesu evropskih integracija”.

Projektne aktivnosti
0
EU ulaže u ljudske kapacitete u Srbiji

Uspeh reformi u Srbiji, kao i u državama EU, zavisi od otvaranja radnih mesta i dinamike na tržištu rada, rekao je šef Delegacije EU u Srbiji Majkl Devenport na završnoj konferenciji tvining projekta koji je Evropska unija finansirala sa dva miliona evra, a čiji je cilj bio unapređenje efikasnosti politike zapošljavanja u Srbiji.

1 81 82 83 84 85 96