Pandemija virusa COVID-19 ozbiljno je pogodila romsku zajednicu u Srbiji. Većina Roma u Srbiji živi u siromaštvu sa nesigurnim izvorom prihoda, a loši uslovi života i stanovanja nisu odgovarajući da se osigura potpuno poštovanje preventivnih mera, što Rome izlaže još većem riziku.

Kako bi pomogla Romima u ovoj krizi, Evropska unija (EU) je, u saradnji sa Kancelarijom Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) i Stalnom konferencijom gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO), donirala 2,175 paketa humanitarne pomoći u vrednosti od 82.000 evra koji su isporučeni zajednicama u Nišu, Subotici, Valjevu i Beogradu. Sama isporuka paketa organizovana je uz podršku četiri organizacije civilnog društva – Centar za integraciju mladih (CIM) iz Beograda, Asocijacija koordinatora za romska pitanja iz Valjeva, Liga Roma iz Niša i Edukativni centar Roma iz Subotice.

U Saradnji sa UNOPS-om, EU je obezbedila 1,375 paketa u vrednosti od oko 70.000 evra sa prehrambenim i higijenskim proizvodima za najugroženije porodice koje žive u Beogradu, Valjevu, Nišu i Subotici. U paketima se nalazi deterdžent za pranje veša i sudova, tečni sapun i osnovne prehrambene namirnice (brašno, šećer, ulje, pirinač i konzervirani proizvodi). Akcija je sprovedena u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije, Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao i Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) i lokanim kriznim štabovima kako bi se osiguralo da pomoć stigne do najugroženijih sugrađana.

“Zahvaljujući ljudima iz Evropske unije, mi smo danas dobili značajnu pomoć; Romima iz Niša, njih 25,000, je ta pomoć neophodna, i ova pandemija je pogodila skoro celu romsku zajednicu, kao i celo naše društvo, i ne bih tu Rome posebno isticao, ali najveći broj Roma je u tom neformalnom sektoru, jer oko 70 odsto Roma živi od sakupljanja sekundarnih sirovina i oni su ovih mesec i po dana bili praktično bez prihoda, i da žive dan za dan. I zaista je prilika da zahvalimo Evropskoj uniji na ovako izdašnoj pomoći; paketi su vrlo bogati,” kazao je Osman Balić, predsednik Stalne konferencije romskih udruženja građana (SKRUG) – Liga Roma. Balić ističe da će ovih hiljadu paketa pomoći dobiti 250 porodica: “Ako imate u vidu da je to petočlana porodica, onda će 1,000 ljudi u Nišu samo, zahvaljujući ovoj pomoći Evropske unije i UNOPS-a dobiti tu pomoć.“

Evropska unija je u saradnji sa SKGO-om obezbedila 800 paketa humanitarne pomoći u vrednosti od 12.000 evra, od čega je 300 paketa pomoći namenjeno Romima u Opštini Surčin. Ova akcija sprovedena je okviru programa Podrška EU inkluziji Roma – osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma koji finansira EU, a od 2017. sprovodi SKGO. Cilj ovog projekta je da kroz različite mere i aktivnosti pomogne inkluziju romskih sugrađana na lokalnom nivou formiranjem i razvijanjem lokalnih mehanizama, poboljša uslove stanovanja i da, kroz grant šemu, podstakne zapošljavanje i anti-diskriminaciju pripadnika romske zajednice u Srbiji.

Isporuka paketa Romima u Beogradu (foto: SKGO)

“U svetlu ove situacije i globalne pandemije, u dogovoru sa Evropskom unijom, u dogovoru sa državnim organima, sa centralnim nivoom vlasti, i prateći generalno potrebe gradova i opština u Srbiji sa romskim stanovništvom, odlučeno je da se urade urgentne mere pomoći kako bi se pomoglo najugroženijima,” kazala je Natalija Matunović Milošević, menadžerka programa Podrška EU inkluziji Roma, naglasivši da u kriznim situacijama najviše stradaju oni koji su najugroženiji.

“Samo zajednički, i centralni nivo i lokalni nivo i donatorska zajednica, i civilno društvo može nešto da uradi ukoliko radimo zajedno, a našim romskim sugrađanima je pomoć potrebna,” rekla je Matunović Milošević.

Predsednik Gradske opštine Surčin, Stevan Šuša ističe da je ova pomoć njegovim romskim sugranjanima veoma značajna: “Ovaj paket ima sve ono što je potrebno porodici za period od 15 dana. Zahvalan sam Evropskoj uniji što je pomogla ovu finansijsku akciju.“

EU je u saradnji sa SKGO isporučila i 200 paketa Centru za integraciju mladih koji će dalje distribuirati ove pakete malim neformalnim romskim naseljima na teritoriji grada Beograda, poput Tošinog bunara, Marijane Gregoran, Malog Mokrog Luga, i sl. U saradnji sa SKGO, EU će, krajem maja, isporučiti i 300 paketa humanitarne pomoći Romima u Prokuplju.

Evropska unija do sada je uložila preko 30 miliona evra u projekte inkluzije Roma u Srbiji koje sprovodi u saradnji sa Vladom Republike Srbije, lokalnim samoupravama i organizacijama civilnog društva. Uz podršku EU povećan je broj upisanih u matične knjige rođenih, poboljšan je pristup osnovnim pravima kroz rad novoformiranih mobilnih timova, a kroz dodeljivanje grantova ojačano je romsko civilno društvo. Posebne aktivnosti su sprovedene s ciljem unapređenja stambene situacije romske zajednice u nekoliko opština i gradova u Srbiji, iznalaženja najadekvatnijih modela za zapošljavanje Roma i Romkinja, a naročita pažnja usmerena je na trajnu uključenost romskih učenika u srednje škole. Od 2011, Evropska komisija organizuje seminare o socijalnom uključivanje Roma i Romkinja posvećene unapređenju položaja Roma.