Saopštenje Evropske komisije povodom Međunarodnog dana Roma

0

Povodom Međunarodnog dana Roma, saopštenjem su se oglasili prvi potpredsjednik Frans Timermans, komesar Johanes Han i komesarke Marian Tajsen, Vera Jurova i Korina Krecu:

“Danas slavimo romsku kulturu i prisećamo se njihove istorije, koja je već vekovima sastavni deo Evrope. Uprkos tome što su najbrojnija manjina u Evropi, romske zajednice još uvek ispaštaju zbog raširene diskriminacije i marginalizacije. To ih sprečava u ostvarivanju osnovnih prava na obrazovanje, zapošljavanje, dostojanstvene uslove za stanovanje ili osnovnu zdravstvenu negu.

Netrpeljivost prema Romima se pojačava. Svedočimo ekstremističkom govoru, između ostalog i kod političara, i širenju govora mržnje i lažnih vesti na internetu. Reči dovode do mržnje, a mržnja dovodi do nasilja. Moramo da pazimo da Romi ne postanu ponovo meta uznemiravanja i napada. Iskustva iz istorije mogu nam pomoći da sprečimo raspirivanje mržnje iz prošlosti.

Kako bismo u tome uspeli, moramo čvrsto da branimo svoje osnovne vrednosti. EU se zalaže za društvo u kojem se prema svim manjinama postupa jednako, i u kome romske zajednice imaju ista prava i prilike kao i svi drugi. To je naša osnova.

Međunarodni dan Roma pruža nam priliku da razmotrimo šta je učinjeno na evropskom i nacionalnom nivou kako bi se poboljšala uključenost Roma. Nastojanja država članica od 2011. se temelje na Okviru EU za nacionalne strategije integracije Roma, a za podršku integraciji Roma dostupna su i financijska sredstva EU. Zahvaljujući tom pristupu, napredak je vidljiv, posebno u području obrazovanja.

Ipak, moramo još mnogo toga da uradimo kako bismo osigurali da zajednice Roma ostvare svoj potencijal. Evropska komisija potstiče države članice, kao i partnere s evropskom perspektivom, da ispunjavaju svoje obaveze, pojačaju borbu protiv diskriminacije i podrže učestvovanje i zastupljenost Roma u političkom životu, našim ekonomijama i društvima. Oni su deo nas.

Za zaustavljanje vekovima duge marginalizacije potrebna je saradnja na nivou cele Evrope. Političari, od nacionalnih do lokalnih, moraju da ojačaju poverenje između romskih i ostalih zajednica i da Romima osiguraju jednaka prava i mogućnosti kao i drugim Evropljanima,” navodi se u saopštenju.

Širi kontekst i detalje možete pronaći na zvaničnom sajtu Komisije. Šef Delegacije EU u Srbiji, ambasador Sem Fabrici tokom Međunarodnog dana Roma učestvovao je u diskusiji „Institucionalni mehanizmi za socijalno uključivanje Roma i Romkinja“.

Podeli

Comments are closed.