Zapošljavanje, rešavanje stambenog pitanja i borba protiv diskrimancije ključni su izazovi za poboljšanje statusa Roma u društvu, zaključeno je nakon javne diskusije „Institucionalni mehanizmi za socijalno uključivanje Roma i Romkinja“. Debata je održana povodom Međunarodnog dana Roma.

Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasador Sem Fabrici, istakao je da je socijalna inkluzija jedan od prioriteta zemalja članica EU, a to očekuju i od zemalja koje teže članstvu.

„U poslednjih nekoliko godina, imali smo dobre rezultate, neki od njih su i pomenuti danas. Među njima su obezbeđivanje ličnih dokumenata velikom broju ljudi, pomoć u pravnom sistemu. Takođe smo nedavno za lokalne samouprave obezbedili 50 mobilnih timova i radimo na stalnom uključivanju Roma na svim nivoima obrazovanja,“ navodi ambasador Fabrici, i dodaje da je namera Evropske unije da se povećaju sredstva predviđena za ovu namenu.

„Do sada je Srbiji kroz ovaj projekat odobreno 11.4 miliona evra i planiramo da uvećamo naša izdvajanja u narednom periodu za dodatnih 20 miliona evra, pre svega u oblastima rešavanja stambenog pitanja i nezaposlenosti“, rekao je ambasador Fabrici, a ova najava propraćena je aplauzom okupljenih.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević kaže da je za pitanje marginalizacije i diskriminacije Roma u Srbiji neophodno pronaći dugotrajna, a ne kratkotrajna rešenja.

„Izrada akcionog plana za primenu Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Srbiji ne bi trebalo da bude nešto čime se ponosimo, već bi trebalo da nam pomogne u definisanju smernica za rešavanje osnovnih problema sa kojima se Romi u Srbiji suočavaju“, ocenjuje Đorđević.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić navodi da je važno podići svest pripadnika romske nacionalne manjine u Srbiji o tome da oni imaju jednaka prava kao i ostali gradjani.

„Cilj je da stvorimo bolji, socijalno pravedniji i solidarniji ambijent za život svih Roma i Romkinja u Srbiji“, kaže Ružić.

Predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Dalibor Nakić kaže da je, prema njihovim podacima, 90 odsto Roma nezaposleno i dodaje da očekuje da će afirmativne mere zapošljavanja dati rezultate.

„Nacionalni savet veruje da bi Romi adekvatnim uključivanjem u društvene tokove mogli značajno da doprinesu ekonomskom razvoju zemlje“, kaže Nakić.

Povodom Svetskog dana Roma, oglasila se i Evropska komisija.

„Danas slavimo kulturu Roma i sećamo se njihove istorije, koja je neizostavni deo Evrope već vekovima. Pored toga što su najveća evropska manjina, romske zajednice i dalje trpe posledice diskriminacije i marginalizacije. Za prekidanje ove prakse, neophodna je saradnja cele Evrope. Političari od nacionalnog do lokalnog nivoa moraju raditi na popravljanju poverenja između romskih i neromskih zajednica i obezbediti da imaju ista prava i mogućnosti kao i svi drugi Evropljani“, navodi se u saopštenju Komisije.