Mobilni timovi za inkluziju Roma u 30 opština dobili su automobile i laptopove kako bi lakše obavljali svoje zadatke u okviru programa koji finansira Evropska unija. Ključeve vozila uručili su šef Delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasador Sem Fabrici i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Ðorđević.

Ambasador Fabrici napomenuo je da Unija učestvuje u ovakvim projektima zato što je jedna od njenih temeljnih vrednosti pomoć i solidarnost ugroženim grupama. Do sada je u projekte pomoći uloženo 11.4 miliona evra, a u planu je još 20 miliona evra.

„Automobili će omogućiti predstavnicima opština da posete zajednice u kojima žive Romi i da pruže usluge koje ne bi bile u stanju, pošto neke od njih žive u udaljenim krajevima. To je deo šireg projekta koji vodimo. Formirali smo 50 lokalnih timova da pomognu tim zajednicama i sada im dajemo mogućnost da se sa njima povežu,“ napomenuo je ambasador Fabrici. Po njegovim rečima, neke od aktivnosti EU u Srbiji odnose se i na obezbedjivanje bespovratne pomoći nevladinom sektoru koji se bavi romskom zajednicom.

„Kada je reč o ovakvim osetljivim pitanjima, jako je važna koordinacija izmedju vlasti na lokalnom i centralnom nivou jer se politike kreiraju na centralnom nivou, ali se život odvija na lokalnom“, naveo je ambasador.

Program pod nazivom „Podrška EU inkluziji Roma–Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“ od 2017. sprovodi Stalna konferencija gradova i opština, finansira EU, a glavni korisnik je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

„Zahvaljujemo se Evropskoj uniji na ovoj donaciji 30 vozila. Svakako će mnogo značiti i iskustvo koje vi imate sa mobilnim timovima, ono će sigurno biti preslikano u Srbiji, i verujem da će sve ono što sam ja rekao kao želju biti i način da dođemo brže do toga,“ istakao je ministar Đorđević.

Na kraju obraćanja, napomenuo je da su Romi deo Srbije, ravnopravni građani, i najavio je da će država učiniti sve da se tako i osećaju.

Generalni sekretar SKGO Djordje Staničić rekao je da je cilj programa koji se sprovodi sa EU da pripadnici romske populacije postanu deo šireg društva u Srbiji. On je ocenio da u osnaživanju sveukupnog položaja romske populacije u lokalnim zajednicama mobilni timovi imaju veoma važnu ulogu.