Povodom Dana ljudskih prava i istovremeno sa Samitom za demokratiju, Evropska unija pokreće program Globalna Evropa za ljudska prava i demokratiju. Ovaj program, vredan 1,5 milijardi evra, pojačava podršku EU promovisanju i zaštiti ljudskih prava, osnovnih sloboda, demokratije, vladavini prava i radu organizacija civilnog društva i branitelja ljudskih prava širom sveta u periodu 2021–2027.

Program će promovisati i štititi univerzalnost ljudskih prava, jačati vladavinu zakona i odgovornost za kršenja i zloupotrebe ljudskih prava i braniti puno i efikasno ostvarivanje osnovnih sloboda, uključujući slobodu izražavanja, podržavanje nezavisnog novinarstva i medija, uz korišćenje mogućnosti i suprotstavljanje rizicima povezanim sa digitalnim i novim tehnologijama.

Visoki predstavnik/potpredsjednik Žozep Borelj rekao je: „Hrabri ljudi iz svih sredina svakodnevno se bore za svoje građanske slobode, za nezavisne medije i zaštitu demokratskih institucija, često pod velikim ličnim rizikom. Evropska unija je uz njih. Program za ljudska prava i demokratiju Globalne Evrope omogućiće nam da ojačamo našu podršku i zaštitu univerzalnih ljudskih prava i demokratskih principa širom sveta: za svakoga, u bilo koje vreme i svuda. Zajedno sa organizacijama civilnog društva, braniocima ljudskih prava, Kancelarijom UN za ljudska prava i Međunarodnim krivičnim sudom, nećemo nikoga ostaviti iza sebe.”

Komesarka za međunarodna partnerstva Juta Urpilainen rekla je: „Ljudska prava i demokratija su kamen temeljac održivog i inkluzivnog razvoja i od suštinskog su značaja za suočavanje sa globalnim izazovima i obezbeđivanje da građani ostvare svoj puni potencijal i ostvare svoje težnje. Na koji god način da to merite – u stabilnosti, jednakosti, ekonomskom rastu, zdravlju ili dugovečnosti – demokratije uvek nadmašuju druge oblike vladavine na duge staze. Ponosan sam što mislim na bezbrojne branitelje ljudskih prava, mlade ljude, žene, devojke i organizacije civilnog društva koje će program za ljudska prava i demokratiju Globalne Evrope od 1,5 milijardi evra osnažiti da izgradimo bolje sutra za sve nas.

Globalna Evropa – Ljudska prava i demokratija

Program za ljudska prava i demokratiju u Globalnoj Evropi za period 2021–2027, koji će upotpuniti dalju podršku na bilateralnom i regionalnom nivou, predstavlja vodeće sredstvo EU za akciju u cilju unapređenja ljudskih prava i demokratije, uključujući rešavanje uticaja globalnih izazova, kao što su klimatske promene i degradacija životne sredine, digitalne i nove tehnologije ili pandemija COVID-19.

Program može podržati aktivnosti u bilo kojoj zemlji van EU i na globalnom nivou. Stoga dopunjuje druge programe EU na lokalnom, državnom i regionalnom nivou.

Ima pet sveobuhvatnih prioriteta:

Zaštita i osnaživanje pojedinaca – 704 miliona evra

Poštovanje svih ljudska prava, uključujući rad na univerzalnom ukidanju smrtne kazne, iskorenjivanju torture i okrutnog i nehumanog postupanja, ispunjavanju osnovnih potreba, pristojnim uslovima rada, iskorenjivanju dečijeg rada I zalaganje za bezbedn, čistom, zdravo i održivo okruženje. Program će promovisati jednakost, inkluziju i poštovanje različitosti, podržati branioce ljudskih prava i ojačati civilno društvo I vladavinu prava, obezbediti pravedno i efikasno sprovođenje pravde i zatvoriti jaz u odgovornosti.

Izgradnja otpornih, inkluzivnih i demokratskih društava – 463 miliona evra

Kroz program podržaće se funkcionalne pluralističke, participativne i predstavničke demokratije i zaštititi integritet izbornih procesa. Kroz program će biti, na primer, angažovani posmatrači iz civilnog društva u posmatranju izbora i podržati prodemokratske organizacije, mreže i saveze.

Promovisanje globalnog sistema za ljudska prava i demokratiju – 144 miliona evra

Poboljšati strateška partnerstva sa ključnim akterima, kao što su Kancelarija visokog komesara UN za ljudska prava (OHCHR), Međunarodni krivični sud (ICC), regionalni sistemi za ljudska prava, nacionalne institucije za ljudska prava, privatni sektor i Globalni kampus Ljudska prava.

Zaštita osnovnih sloboda, uključujući iskorišćavanje mogućnosti i suočavanje sa izazovima digitalnih i novih tehnologija – 195 miliona evra

Kreiranje i održavanje okruženjakoje je pogodno za potpuno ostvarivanje svih osnovnih sloboda van mreže i na mreži. Na primer, to će pomoći u jačanju kapaciteta nezavisnih, pluralističkih i kvalitetnih medija, uključujući istraživačke novinare i blogere, da obezbede javnosti pouzdane informacije kroz odgovorno i profesionalno izveštavanje. Kroz program će takođe biti podržano civilno društvo u podsticanju medijske pismenosti i digitalnih veština na mreži i u promovisanju otvorenog, globalnog, besplatnog i bezbednog interneta jednako dostupnog svima.

Zajednički rad – 6,6 miliona evra

Namenska sredstva će podržati civilno društvo u angažovanju sa nacionalnim vlastima u okviru dijaloga o ljudskim pravima koje EU vodi sa partnerskim zemljama, ili finansirati obuku, studije ili razmenu najboljih praksi.

U prvoj godini implementacije, EU će se fokusirati na promovisanje globalnog sistema za ljudska prava i demokratiju. Na primer, u periodu 2022–2024, EU će podržati Kancelariju visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava sa 16 miliona evra, Globalni kampus za ljudska prava sa 10 miliona evra i Međunarodni krivični sud sa 3 miliona evra. EU će 2022. takođe podržati pokretanje inicijative tima za demokratiju Evrope kako bi se pojačao uticaj globalne podrške EU i država članica demokratiji. Akcioni plan za 2021. dopunjava niz hitnih pojedinačnih mera u okviru ranije usvojenog programa.

Pozadina

Program Globalna Evropa za ljudska prava i demokratiju je fleksibilan u pogledu procedura i podržava akcije civilnog društva nezavisno od saglasnosti vlada partnerskih zemalja i drugih javnih vlasti. Značajan deo programa će se implementirati na nivou država. Naredni pozivi za podnošenje predloga koji pokrivaju različite aktivnosti, otvorene za organizacije civilnog društva širom sveta, biće objavljeni u narednim mesecima.

Finansiran u okviru tematskog stuba novog Instrumenta za susedstvo, razvoj i međunarodnu saradnju (NDICI) – Globalna Evropa, program Globalna Evropa za ljudska prava i demokratiju je naslednik Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava (EIDHR), koji je osnovan 2006. Godine s ciljem da se podrže aktivnosti civilnog društva u oblasti ljudskih prava i demokratije u zemljama van EU. U prethodnom finansijskom periodu 2014–2020, za Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava izdvojeno je 1,33 milijarde evra.