Akcioni plan po preporukama Evropske komisije

0

Primena Akcionog plana obuhvata period do 1. septembra ove godine i odnosi se na aktivnosti i preporuke koje se odnose na nadležnosti Vlade,zakonodavne i sudske vlasti i nezavisnih regulatornih tela.

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Akcioni plan za ispunjavanje preporuka Evropske komisije sadržanih u godišnjem izveštaju o napretku Republike Srbije u procesu evropskih integracija.

Primena Akcionog plana obuhvata period do 1. septembra ove godine i odnosi se na aktivnosti i preporuke koje se odnose na nadležnosti Vlade, kao i na one iz domena rada zakonodavne i sudske vlasti, kao i nezavisnih regulatornih tela.

Podeli

Comments are closed.