Cilj Samita o vazduhoplovstvu EU sa ASEANom je da pojača političku, tehničku i industrijsku saradnju između ASEANa i EU u oblasti avijacije.

Samit EU i ASEANa o vazduhoplovstvu, koji su zajednički organizovali Evropska komisija i Asocijacija nacija Jugoistočne Azije (ASEAN) održaće se u Singapuru od 11. do 12. februara 2014. Cilj Samita je da pojača političku, tehničku i industrijsku saradnju između ASEANa i EU u oblasti avijacije.

Potpredsednik Komisije zadužen za transport, Sim Kalas,  je rekao: “Azija predstavlja brzorastuće tržište avijacije u koje se EU mora aktivno uključiti. Sa zajedničkom populacijom od 1,1 milijarde, ASEAN i EU imaju ogromnu mogućnost da  pojačaju saradnju u oblasti avijacje i time stvore značajne pogodnosti za ljude na obe strane. Tako da dobit od bliže saradnje može biti mnogostruka. Uveren sam da će Samit označiti početak novog poglavlja u odnosima EU sa ASEANom u oblasti avijacije.”

Tržište avijacije i u EU i u ASEANu su integrisana na regionalnom nivou, što stvara uslove za izvrsnu tržišnu efikasnost i značajne ekonomske dobrobiti za potrošače. Samit je odlična prilika da se istraže mogućnosti za blisku saradnju između dva regiona, uključujući i izglede za Sporazum o otvorenom nebu.

Evropska delegacija uključuje skoro 150 predstavnika avio kompanija, aerodroma, vazdušno-kosmičke industrije, pružaoca usluga, nacionalnih vlada, Evropske komisije i svih ključnih Evropskih agencija u polju avijacije. 

Glavne teme kojima će se baviti Samit uključuju:

  • Pojedinačna tržišta avijacije – Iskustva EU i ASEANa u integrisanim tržištima, uklanjanju barijera i regulisanju vazdušnog transporta
  • Tržišne perspektive i poslovne mogućnosti na tržištima ASEANa, EU i zajedničkom tržištu
  • Bezbednost vazduhoplovstva – Regulisanje i mogućnosti saradnje
  • Upravljanje vazdušnim saobraćajem i aerodromi – Izazovi i mogućnosti
  • Mogućnosti za dalju saradnju EU sa ASEANom

Činjenice i cifre

Vazdušni saobraćaj između EU i ASEANa je u stalnom porastu poslednjih godina i skoro je udvostručen u poslednjih 15 godina tako da je u 2012. dostigao broj od 10 miliona putnika. Sa zajedničkom populacijom od 1,1 milijarde stanovnika, tržište vazdušnog saobraćaja između EU i ASEANa je od velike strateške važnosti za obe strane sa očekivanom prosečnom stopom rasta od 5% godišnje u narednih 20 godina.

Polovina svetskog rasta u saobraćaju u narednih 20 godina će se odvijati ka, od ili u okviru azijsko-pacifičkog regiona, koji će na taj način postati svetski lider u vazdušnom saobraćaju do 2030. dostižući udeo na tržištu od 38%. ASEAN će biti u samom cenru ovog ravoja.

ASEAN je u razvoju, do 2015. pojedinačna tržišta avijacije u ASEANu će imati mnogo sličnosti sa pojedinačnim tržištima avijacije koje je EU uspešno stvorila u protekle dve decenije. Ovo otvara zanimljive mogućnosti za saradnju između avijacije EU i ASEANa.

U Saopštenju iz 2012. „Spoljna politika avijacije EU – Rešavanje budućih izazova„, Komisija je predložila da bi ovo u nekoj narednoj fazi moglo dovesti do sveobuhvatnog sporazuma o vazdušnom saobraćaju između EU i ASEANa. Ovaj Samit će razmotriti moguće dobrobiti ovakvog sporazuma.

Za više informacija

Za više informacija o programu Samita vazduhoplovstva

Više informacija o međunarodnim vazduhoplovnim odnosima EU

Pratite potpredsednika Kalasa na Twitteru