Povodom šezdesetogodišnjice panevropske mreže Europa Nostra, Promocije Haba evropskog nasleđa (European Heritage Hub) i sastanka Saveta Evrope Nostra u Beogradu, Evropa Nostra Srbija vas poziva na Beogradski forum za kulturno nasleđe (Belgrade Heritage Forum) koji će se održati u Beogradu u petak, 19. maja  u Jugoslovenskoj kinoteci sa početkom u 9:00 časova.

I u ovim izazovnim i teškim danima verujemo da kultura može da igra vitalnu ulogu u društvu i da kulturno nasleđe može biti most do mnogih željenih odredišta. Kulturno nasleđe ne samo da može pomoći u jačanju zajednice, već i u stvaranju zajedništva. Kulturno nasleđe može imati lekovita svojstva, pomoći nam da se povežemo sa sobom i sa drugima, da nam da osećaj pripadnosti, osećaj svrhe i da da važan doprinos oporavku. Belgrade Heritage Forum će se, stoga, pozabaviti mnogim pitanjima koja treba da preispitamo-odbijemo-ponovo upotrebimo .

Nakon dugogodišnjeg delovanja široke mreže organizacija civilnog društva Europa Nostra, zaključak je da brojne izazove i probleme sa kojima se suočavamo, posebno u oblasti ugroženog nasleđa, treba da rešavamo multisektorskim, održivim i holističkim pristupom. Naša želja je da promovišemo principe postavljene u FARO Konvenciji, inicijativi Novi evropski BauhausDeklaraciji iz Davosa ili Zelenoj knjizi o evropskom kulturnom nasleđu Evropa Nostre, da navedemo samo neke od međunarodnih pravnih instrumenata i standarda. Problema je mnogo, a važan deo rešenja leži u stvaranju jezgra, agore, centra za debatu, učešće, inkluziju gde svi akteri iz javnog, privatnog i civilnog sektora mogu da vode demokratski dijalog o značaju kulturnog nasleđa kao sastavnog dela kulturnih i razvojnih politika. Stoga vas sa velikom željom i dobrom voljom pozivamo da nam se pridružite na Beogradskom forumu za kulturno nasleđe.

Beogradski forum za kulturno se održava u Jugoslovenskoj kinoteci, Uzun Mirkova 1, Beograd. Učešće na Forumu je besplatno, ali mesta su ograničena. Registracija će biti otvorena u sredu, 10. maja, a zatvoriće se u sredu, 17. maja ili kada se dostigne maksimalni kapacitet.

Forum se neće prenositi uživo, ali će biti snimljen i javno dostupan ubrzo nakon događaja.

Jezik foruma će biti engleski.