U okviru projekta ‘’Podrška održivom povratku interno raseljenih lica na Kosovo*’’, Arbeiter – Samariter – Bund i Centar za ravnomerni regionalni razvoj objavljuju javni poziv za učešće u programu obuka za rad u sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT).

Cilj obuka jeste da se mladim interno raseljenim licima pruži mogućnost da steknu znanja, veštine, kvalifikacije i radno iskustvo u IKT sektoru i pomogne pri zaposlenju ili pokretanju sopstvenog biznisa. Planirano je da korisnici programa prođu obuke za programe: Java, Java Script, WordPress, grafički dizajn ili rukovanje CNC mašinama.

Osim pohađanja ovih obuka i sertifikata, polaznici će imati mogućnost da steknu i iskustvo kroz stažiranje u IKT kompanijama, gde će osim prakse iz ove oblasti steći i znanje o preduzetništvu, što će biti posebno podsticajno za one koji planiraju da pokrenu sopstveni biznis. Dodatni podsticaj za one koji završe kurseve, jesu i start-up grantovi u vidu kompjutera i ostale opreme koji će biti dodeljeni najuspešnijim kandidatima i najoriginalnijim biznis idejama.

Za obuke mogu da se prijave interno raseljena lica zainteresovana za povratak na Kosovo*, starosti između 18 i 30 godina, sa teritorije Kragujevca, Kruševca, Kraljeva i Čačka.

Poziv je otvoren od 4-og februara 2019. do 5-og marta 2019. u 17.00 časova.

Tekst javnog poziva sa detaljnim uputstvima za prijavu i pratećim obrascima, koje je potrebno popuniti i dostaviti uz prijavu, zainteresovani kandidati mogu da preuzmu na sajtu www.asb-see.org ili www.centrir.org.

Za sve dodatne informacije i pitanja u vezi sa procedurom prijavljivanja na konkurs, kao i o ostalim programima podrške ASB Srbija, možete se obratiti putem e-maila prijave@asb-see.org ili putem broja telefona (011) 231 06 77, svakog radnog dana od 10-16h.

Cilj ovog projekta je pomoć porodicama interno raseljenih lica u njihovim nastojanjima za održivi povratak na Kosovo*. Projekat je finansiran od strane Evropske Unije, a deo je šireg programa „EU podrška održivim rešenjima za interno raseljene i reintegraciju povratnika“ ukupne vrednosti 5,65 miliona eura.