Preventivni zdravstveni pregledi besplatno će se obavljati u sedam sela Opštine Ćuprija, počevši u selu Jovac, u utorak, 18. aprila. Planirano je da ova akcija traje sedam meseci.

U pitanju je projekat “Preventivni zdravstveni pregledi u ruralnim sredinama” koji podržava Evropska unija u saradnji sa Vladom Republike Srbije preko EU PRO plus programa.

Doktor i medicinska sestra će biti angažovani u sedam sela opštine Ćuprija i obavljaće preventivne zdravstvene preglede u seoskim ambulantama po određnom rasporedu.
Planirano je da se projektne aktivnosti realizuju u narednih sedam meseci i da se što većem broju meštana u ruralnim sredinama obezbede preventivni pregledi kao što su: merenje nivoa šećera u krvi, merenje krvnog pritiska, EKG i provera opšteg zdravstvenog stanja. Medicinski tim angažovan na projektu će, u saradnji sa medicinskim timom Doma zdravlja Ćuprija, pružati sve neophodne preglede i informacije kako bi se prevenirali ozbiljniji zdravstveni problemi.

Cilj projekta je upravo povećanje dostupnosti zdravstvenih usluga meštanima ruralnih sredina sa posebnim osvrtom na brigu o zdravlju starijih i osoba sa invaliditietom kojima je sada omogućeno lečenje u svojoj mesnoj seoskoj ambulanti. Epidemija kovida-19 ostavila je brojne posledice na zdravlje ljudi te je prevencija zaista neophodna kako tok bolesti ne bi poprimio ozbiljnije razmere.

Kroz projekat nabavljena i medicinska oprema za seoske ambulante – aparati za merenje šećera, za merenje pritiska, EKG aparati, i kompjuterska oprema (tri računara i dva štampača).

Nosilac projekta je Crveni krst Ćuprija u partnerstvu sa Lokalnom samoupravom i Domom zdravlja Ćuprija.