Borba protiv korupcije je visoki prioritet za Evropsku uniju i zemlje članice imaju relativno dobre rezultate na međunarodnom planu, kao i indikatore koji mere borbu protiv korupcije, rekao je ambasador EU u Srbiji Emanuele Žiofre.

Ambasador je učestovao na javnoj raspravi o Predlogu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije održanom u Beogradu 22. avgusta zajedno sa ministarkom pravde Majom Popović i šefom Privrednog odeljenja Ambasade Nemačke Denisom Kajzerom.

Okrugli sto je organizovalo Ministarstvo pravde Republike Srbije uz podršku projekta „Jačanje vladavine prava u Srbiji„, zajednički finansiranog od strane Evropske unije i nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), za čije sprovođenje je zadužena Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ).

Žiofre je rekao da je veoma zadovoljan što Srbija preduzima važne i značajne korake da unapredi svoju politiku borbe protiv korupcije. Korupcija stvara nepravdu, produbljuje socio-ekonomske nejednakosti i podriva ekonomsku efikasnost, stvarajući visoke troškove za građane.

„Korupcija je podmukla sila i rad na njenom iskorenjivanju mora biti stalan i marljiv. Nacrt Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Srbiji je važan u tom smislu, jer će vam omogućiti da se dogovorite o ključnim ciljevima koje želite da postignete i da postavite dobar plan za borbu protiv korupcije“, istakao je Žiofre.

Da bi bila efikasna, strategija treba da bude razvijena na čvrstim osnovama konsenzusa i širokih konsultacija, i zato EU osniva Mrežu protiv korupcije koja ima zadatak da razvija najbolje prakse i praktične smernice u različitim oblastima, koje mogu poslužiti kao solidna osnova za antikorupcijske akcije i za praćenje uspeha ovih akcija, dodao je ambasador EU.

„Jedan od prvih zadataka nove mreže biće mapiranje zajedničkih područja visokog rizika do 2024. godine. Pozivamo Srbiju da u potpunosti uzme u obzir ne samo pravne tekovine EU, već i druge rezultate koji su razvijeni u EU u vezi sa ovom važnom tema“, rekao je Žiofre.

Ministarka pravde Maja Popović navela je da su opšti ciljevi Strategije definisani kao stalna posvećenost organa javne vlasti i političkih subjekata suzbijanju korupcije i efikasnoj i doslednoj primeni ove strategije, kao i stalno unapređenje antikorupcijskih pravila, blagovremeno otkrivanje i adekvatno kažnjavanje koruptivnog ponašanja i jačanje svesti o uzrocima, stanju i štetnosti korupcije.

Šef Privrednog odeljenja Ambasade Nemačke Denis Kajzer rekao je da su sprečavanje i borba protiv korupcije od suštinskog značaja za očuvanje osnovnih vrednosti i delotvornosti politika i ciljeva EU i naglasio da je borba protiv korupcije od izuzetne važnosti za cilj Srbije da se pridruži Evropskoj uniji, što je napor koji Nemačka sa svojim evropskim partnerima snažno podržava, kako na nivou politike, tako i na nivou programa.

Borba protiv korupcije jedan je od najvažnijih prioriteta na putu Srbije ka EU, a kroz projekat „EU za borbu protiv korupcije i za osnovna prava“ izdvojeno je pet miliona evra iz EU fondova.