Borba za prava i inkluziju Roma važna za celo društvo

0

Međunarodni dan Roma vreme je za čestitanje praznika, podsećanje na borbu pionira u borbi za politička prava i razgovor o daljoj inkluziji Roma u društvo, zaključeno je na Javnom slušanju koje je održano u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Zamenica šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji Mateja Norčič Štamcar podsetila je da su Romi najveća etnička manjina u Evropi, međutim i da su i dalje najviše diskriminisani i marginalizovani.

„Prema svim podacima, Romi su u većem riziku od siromaštva i socijalne isključenosti u odnosu na ostale Evropljane. Pitanje socijalnog uključivanja Roma je od posebne važnosti za proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji i to upravo u poglavljima 23 i 19. Međutim, kao što znate, važnost ove teme je sve veća i za zemlje članice EU, fokus je pre svega na primeni EU okvira za nacionalne strategije za integraciju Roma do 2030. godine, kao i preporuke Saveta i efikasnim merama integracije Roma u zemljama članicama EU koji su sastavni deo pravnih tekovina EU“, kaže Norčič Štamcar, koja je pozvala nadležne inistucije da što pre usvoje adekvatan Akcioni plan kako bi planiranje i implementacija strateških mera bila pažljivo planirana.

„Na ovaj dan, kada slavimo romsku kulturu i nasleđe, pozivam organe vlasti na svim nivoima, nevladin sektor i naravno romske organizacije da unaprede zajedničko planiranje i delovanje kako bi ostvarili istinski boljitak za pripadnike romske zajednice. I na kraju, želim da naglasim da će Evropska unija nastaviti da bude vaš glavni partner u svim kvalitetnim inicijativama za socijalno uključivanje Roma“, zaključila je Norčič Štamcar.

Predsednik Nacionalnog saveta Roma Dalibor Nakić pohvalio je saradnju sa državom Srbijom a istakao je i važnu ulogu koju igra EU.

„Točak inkluzije Roma se u prethodnih nekoliko godina se snažno zavrteo. Od velike važnosti je podrška Evropske unije, koja prepoznaje neophodnost da se pomogne romskoj populaciji, budući da smo najveća etnička manjina u Evropi. Procenjuje se da nas u Evropi živi više od 12 miliona. Pokazalo se nedvosmisleno da proces integracije Roma može da bude uspešan samo ako postoji koordinisan rad državnih institucija, Evropske unije i nas Roma“, kaže Nakić.

Ministarka za ljudska prava i društveni dijalog Gordana Čomić kaže da je uloga njenog Ministarstva da bude prva adresa u borbi protiv diskriminacije.

„Mi smo alat da sprečimo svakoga ko ima nameru da ospori nekome pravo da formira svoj sopstveni identitet kao ljudsko biće, da mu kažemo: Ne može to u Srbiji, ne može u našem društvu. Poslovi koji su pred nama tiču se daljeg razvoja romske zajednice, tiče se primene Zakona o nacionalnim savetima, uz obavezno zapošljavanje Roma, kako zakon kaže, u lokalnim samoupravama, javnim službama, agencijama, svuda gde su predstavljeni i svi drugi“, kaže ministarka Čomić.

Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić smatra da su javna slušanja poput ovog veoma važna, iako se svi problemi ne mogu rešiti za jedan dan.

„Mi na državnom nivou imamo sve odluke koje su neophodne kako bismo ovaj proces uspešno vodili. Pre svega mislim na to da je socijalno uključivanje Roma i Romkinja prepoznato kao jedan od prioriteta Vlade Srbije, u ključnim strateškim dokumentima u procesu evropskih integracija. Takođe, imamo i Strategiju za društveno uključivanje Roma i Romkinja do 2025. godine“, kaže Dačić, uz stav da je potrebno još rada u ovoj oblasti.

Međunarodni dan Roma (8. april)  je dan kojim se proslavlja romska kultura, istorija i jezik, kao i podiže svest o problemima s kojima se Romi i dalje suočavaju. Zvanično je proglašen 1990. godine tokom 4. svetskog kongresa Roma, u čast prvog velikog međunarodnog sastanka Roma, od 7. do 12. aprila 1971. godine, u Orpingtonu nedaleko od Londona, u Velikoj Britaniji.

Obeležavanje 8. aprila kao međunarodnog dana Roma takođe ima za cilj da ukaže na činjenicu da se Romi i Romkinje širom sveta nalaze u znatno nepovoljnijem položaju u odnosu na većinsko stanovništvo u gotovo svim oblastima društvenog života, kao i da su izloženi diskriminaciji i duboko ukorenjenoj socijalnoj isključenosti.

Podeli

Comments are closed.