Budućnost finansija EU: građani daju svoje mišljenje o budžetu EU nakon 2020.

0

Komisija će za nepunih pet meseci predložiti dugoročni budžet EU – višegodišnji finansijski okvir – za period nakon 2020. Kolegijum je danas održao prvu orijentacionu debatu o narednom višegodišnjem okviru. Pored toga, Komisija je pokrenula i prvu seriju javnih rasprava o prioritetima EU koje višegodišnji finansijski okvir treba da obuhvati.

Ovo prati objavljivanje dokumenta za razmatranje budućnosti finansija EU od 28. juna 2017. i Komisijine Bele knjige o budućnosti Evrope od 1. marta 2017, putem kojih je Komisija sve građane podstakla da se uključe u razgovor o ključnim odlukama koje će uticati na našu zajedničku budućnost.

Resursi su razvučeni do krajnjih granica, ali se očekuje da se sredstvima iz budžeta EU nastavi ulaganje u rast, radna mesta i inovacije uz istovremeno rešavanje najvećih izazova u narednoj deceniji poput digitalne revolucije, globalizacije, klimatskih promena te migracija, odbrane i bezbednosti.

Građani će do 8. marta moći da daju svoje mišljenje o tome na koje oblasti bi EU trebalo da se usredsredi kako bi ostvarila najveću dodatu vrednost i kako bi maksimalno iskoristila svaki uloženi evro. Oni su pozvani da daju svoj sud o tome kako funkcionišu različite politike i programi EU (koheziona i omladinska politika, podrška inovacijama i preduzećima te ulaganja u digitalnu, saobraćajnu i energetsku infrastrukturu od strateškog značaja) kao i predloge o tome šta se može uraditi kako bi se oni unapredili, pojednostavili ili otvorile nove mogućnosti za sinergiju između fondova.

Rezultati ove rasprave će biti inkorporirani u tekuće razmatranje o višegodišnjem finansijskom okviru zajedno sa predlozima i idejama koje su već predstavile države članice, tela lokalne vlasti i akteri iz privatnog sektora. Komisija će svoj predlog o narednom budžetu EU predstaviti u maju 2018.

Komesar nadležan za budžet i ljudske resurse, Ginter H. Etinger, izjavio je: „Neću iznositi nikakve predloge pre nego što održim intenzivne razgovore sa svim akterima. Pretvorio sam se u uho. Javne rasprave koje danas otvaramo će dopuniti razgovore koje sam u 2017. već započeo sa predstavnicima glavnih gradova u EU. Cilj nam je da čujemo stavove što većeg broja ljudi i da stvorimo čvrst temelj za pripremu naredne generacije programa EU, pri tom se starajući da svaki evro iz budžeta EU donese najveću moguću dodatu vrednost za Evropljane.“ 

Podeli

Comments are closed.