Fond za nauku Republike Srbije obeležio je četiri godine od osnivanja svečanim događajem u Muzeju nauke i tehnike u Beogradu i tom prilikom najavio otvaranje svog devetog programa, PROMIS 2023.

Program PROMIS 2023 je novi program Fonda za nauku dizajniran kao podrška najboljim projektima mladih istraživača i naučnika u ranoj fazi karijere, zaposlenim u akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama u Republici Srbiji. Za realizaciju ovog programa izdvojeno je 4 miliona evra. Sredstva su obezbeđena iz budžeta Republike Srbije i kroz Projekat akceleracije inovacija i podsticanje rasta preduzetništva u Republici Srbiji (SAIGE), partnerski projekat Republike Srbije, Evropske unije i Svetske banke.

„Mi smo ponosni partneri Fonda za nauku. Kroz podršku koju finansira EU od 31,5 miliona evra, Fond za nauku će obezbediti neophodne grantove za naučnike da pomeraju granice znanja i razvijaju nova rešenja. Sredstva su namenjena za ulaganje u rad istraživača, opremu i potrošni materijal, međunarodnu saradnju, objavljivanje i promociju rezultata, kao i druge aktivnosti neophodne za razvoj nauke i istraživanja”, izjavio je Nikola Bertolini, šef odeljenja za saradnju  Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Mladi naučnici će kroz otvoreni konkurs Fonda za nauku moći da predlažu svoje predloge projekata iz svih oblasti nauka, formiraju svoje timove i steknu važno iskustvo u upravljanju naučnim projektima. Maksimalan budžet ovih dvogodišnjih projekata može biti do 150.000 evra po projektu, a sredstva su namenjena za rad istraživačkih timova, opremu i potrošni materijal, međunarodnu saradnju, objavljivanje naučnih publikacija, kao i druge aktivnosti koje su neophodne za razvoj nauke i istraživanja. Konkurs je otvoren do 31.05.2023.

„Nadam da će kroz 10 godina nauka biti ta koja diktira ekonomski razvoj Srbije, kao i da smo već na dobrom putu da tako i bude“, istakla je Jelena Begović, ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija.

„Doneli smo strategiju koja ima viziju naučnog i tehnološkog razvoja Srbije, gde želimo da izgradimo snažne naučne, istraživačke i razvojne institucije koje treba da odgovore na globalne izazove. Takođe, želimo da podržimo i izgradimo lidere istraživače, kao i istraživačke timove koji će moći da izađu na globalnu mapu nauke i da pokažu šta Srbija ume i zna”, navela je Begović.

„Ova svečanost je posebno značajna za našu instituciju. PROMIS 2020-2022 je bio naš prvi pilot program i možemo reći da je Fond za nauku rastao i razvijao se uporedo sa ovim programom i mladim istraživačima koji su tada dobili našu podršku da steknu iskustva u upravljanju projektima. Danas sa velikom radošću otvaramo novi ciklus PROMIS programa, i radujemo se novoj generaciji mladih naučnika koji će postati rukovodioci projekata“ naglasila je dr Milica Đurić – Jovičić, v.d. direktora Fonda za nauku.

Nikola Pontara, direktor kancelarije Svetske banke u Srbiji, naveo je da Svetska banka već četiri godine prati razvoj Fonda za nauku i da sa Fondom zajedno radi na unapređenju relevantnosti i izvrsnosti naučnog istraživanja u Srbiji. Kroz Projekat SAIGE, Svetska banka je obezbedila sredstva za identifikaciju inovativnih načina za borbu protiv pandemije KOVID-19 (2 miliona evra) i izvrsne istraživačke projekte koji imaju za cilj unapređenje znanja i inovacija u više naučnih oblasti (14,5 miliona evra).

Podrška Evropske unije inovacijama i konkurentnosti u Srbiji vredna je više od 200 miliona evra za period od 2014. do danas. Sredstva namenjena ovom sektoru koriste se za podsticanje kvaliteta nauke, inovacija i povezivanja sa evropskim i međunarodnim naučnicima i preduzetnicima, čime se povećava konkurentnost srpske ekonomije. Od 2014. Srbija je korisnik i Okvirnog programa za istraživanje i inovacije – Horizon Europe.

EU podstiče razvoj nauke i inovacija kako bi stvorila tehnološke preduslove za razvoj konkurentnosti i privrede širom Evrope. Građanima Srbije, EU je omogućila korišćenje zajedničkog istraživačkog prostora i usavršavanje u zemljama EU, čime su srpski naučnici postali vidljiviji evropskoj i svetskoj naučnoj zajednici.

Podrška Evropske unije sprovodi se u saradnji sa Vladom Srbije. Evropska unija je veći donator za razvoj Srbije od svih ostalih međunarodnih donatora zajedno. Donacije Evropske unije se koriste za razvoj Srbije.