Svaki 10. decembar je Dan ljudskih prava, kojim se obeležava godišnjica usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima 1948. godine.

Ovaj dan je prilika da se podsetimo da su ljudska prava univerzalna, nedeljiva, neotuđiva, međuzavisna i međusobno povezana. Dok je njihova promocija i zaštita imperativ za očuvanje ljudskog dostojanstva, istinsko poštovanje i ispunjenje ljudskih prava je takođe neophodno za mir, demokratiju i održivi razvoj.

Ipak, ove godine smo bili svedoci posebno ozbiljnih napada na ljudska prava, masovnih razmera, od ilegalnog, ničim izazvanog i neopravdanog agresorskog rata Rusije protiv Ukrajine, koji je izazvao i izaziva nesagledive ljudske patnje, do teških kršenja ljudskih prava i zloupotrebe u Avganistanu, Belorusiji, Etiopiji i Mjanmaru/Burmi. EU je takođe izrazila duboku zabrinutost zbog daljeg pogoršanja stanja ljudskih prava u Rusiji i pozabavila se situacijom ljudskih prava u Kini, kao i tekućim nasilnim gušenjem mirnih demonstranata u Iranu. Žene i devojčice su posebno bile na meti represije i restriktivnih politika u mnogim zemljama, i nesrazmerno su trpele zbog kršenja ljudskih prava u konfliktnim okruženjima. Sloboda okupljanja, sloboda izražavanja na internetu i van mreže, sloboda medija ostaju pod ozbiljnom pretnjom. Ovo je dodatak na sve veću listu kršenja zakona širom sveta koja ostaju u fokusu naše pažnje.

EU će nastaviti da prati, skreće pažnju i preduzima odlučne akcije na međunarodnim forumima u borbi protiv i sprečavanja kršenja i zloupotreba ljudskih prava, kao i da podržava međunarodne inicijative da se svi počinioci pozovu na odgovornost.

U okviru Akcionog plana o ljudskim pravima i demokratiji 2020-2024, EU koristi širok spektar instrumenata za očuvanje i unapređenje ljudskih prava širom sveta. Među njima su bilateralna i multilateralna saradnja u oblasti ljudskih prava, izricanje sankcija licima i subjektima umešanim u teška kršenja i zloupotrebe ljudskih prava, kao i programska i projektna podrška u okviru Tematskog programa o ljudskim pravima i demokratiji 2021-2027.

EU stoji uz i podržava branitelje ljudskih prava i organizacije civilnog društva širom sveta. U istom duhu, 24. Forum za ljudska prava EU-NVO ove godine će ponovo poslužiti kao platforma za saradnju sa braniteljima ljudskih prava širom sveta. Razgovaraćemo o mogućnostima i najboljim praksama za zaustavljanje nekažnjivosti i obezbeđivanje pristupa pravdi i odgovornosti za kršenja i zloupotrebe ljudskih prava.

Na Dan ljudskih prava, obavezujemo se da ćemo ponovo udvostručiti naše napore da stanemo uz potlačene i ugrožene, gde god da žive.