Tokom debate o migracijama u utorak, poslanici Evropskog parlamenta su pozvali države članice da ulože veće napore u rešavanje izbegličke krize. Debata je bila zasnovana na zaključcima neformalnog sastanka Evropskog saveta od 23. septembra na kom su nacionalne vlade pozvale na povećanje sredstava i podrške zemljama na obodu EU i susednim zemljama i agencijama koje se bave sirijskim izbeglicama. Većina poslanika je podržala i Komisijin predlog za rešavanje krize.

Donald Tusk, predsednik Evropskog saveta, izjavio je sledeće: „Stotine hiljada izbeglica dolazi u Evropu zato što znaju da je naša zajednica najotvorenija i najtolerantnija. Imamo zajedničku obavezu da pomognemo izbeglicama i da zaštitimo spoljne granice EU“, dodao je. „Prva zapovest danas je ponovno uspostavljanje kontrole na spoljnim granicama EU kao preko potreban uslov za sprovođenje delotvorne politike migracija koja se rukovodi načelima humanitarnosti i bezbednosti”, rekao je.

Žan Klod Junker, predsednik Evropske komisije, rekao je: „Ne možemo da posmatramo ovaj problem kao čisto unutrašnji. Moramo da se osvrnemo i na stanje na periferiji Evrope. Turska i Evropska unija moraju zajedno da rade na ovome. Moramo da pomognemo nesrećnim ljudima koji su došli do naših obala.“ On je ukazao i na ulogu Parlamenta u izbegličkoj krizi: „Evropski parlament je dao zeleno svetlo pravičnim kvotama za premeštaj izbeglica, što je navelo Savet da učini isto. Zato sam posebno zahvalan vama, predsedniče, ali i poslanicima ovog Parlamenta na brzom reagovanju, za šta iskreno verujem da odlikuje ovaj Parlament.“

Više inoformacija sa ovog sastanka možete pročitati ovde