Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borelj u ime Evropske unije izdao je deklaraciju povodom Međunarodnog dana ljudskih prava.

„10. decembra svake godine obeležavamo usvajanje Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima

Ovogodišnja tema „Smanjenje nejednakosti, unapređenje ljudskih prava“ je posebno važna, jer pandemija i njene socio-ekonomske posledice imaju sve veći negativan uticaj na ljudska prava, demokratiju i vladavinu prava, uključujući i građanski prostor. Kriza dalje produbljuje postojeće nejednakosti i povećava pritisak na osobe u ranjivim situacijama i dovodi u pitanje ljudska prava na globalnom nivou.

Ljudska prava, demokratija i vladavina prava su ključni deo odgovora EU na pandemiju COVID-19 i oporavka od nje. Ulaganje u ljudska prava, demokratiju, vladavinu prava i omogućavanje građanskog prostora je od suštinskog značaja za postizanje i ponovnu izgradnju boljih društava za sadašnje i buduće generacije. Niko ne bi trebalo da bude zapostavljen, nijedno ljudsko pravo ne sme biti zanemareno. EU podseća da sva ograničenja ljudskih prava u kontekstu pandemije kovida 19 moraju biti izričito neophodna, proporcionalna, privremena i nediskriminatorna.

Dan ljudskih prava nas podseća da su ljudska prava univerzalna, nedeljiva, neotuđiva, međuzavisna i međusobno povezana.

Podseća nas, međutim, da se ova prava ne mogu uzimati zdravo za gotovo i da se moraju kontinuirano braniti. EU će nastaviti da podržava univerzalnost ljudskih prava i paziće na svaki pokušaj podrivanja međunarodnih obaveza. Na Dan ljudskih prava, obavezujemo se da ćemo ponovo udvostručiti naše napore da stanemo uz potlačene i ugrožene širom sveta. Naša solidarnost i podrška se posebno odnose na aktere civilnog društva i branioce ljudskih prava, uključujući i one sa kojima smo sarađivali na Forumu za ljudska prava EU NVO 7-8. decembra.“