David Radosavljević

 

U doba digitalne revolucije, razvijanje digitalnih veština postaje esencijalno za mlade ljude koji žele da budu konkurentni na tržištu rada, ali i da unaprede lične kapacitete. EU info point Novi Sad u saradnji sa Aimi Training centrom organizovao je serijal radionica digitalnog crtanja i slikanja za tinejdžere i tinejdžerke. Cilj ovih radionica jeste unapređenje veština kod mladih osoba, ali i podizanje svesti o životnoj sredini.

Radionice mladima predstavljaju resurs za pronalaženje podrške i mentorstva kako bi razvili veštine u digitalnom svetu.

Vladimir Dimovski iz AIMI Training centra deli svoje uvide o tome kako ovladavanje digitalnim veštinama može oblikovati budućnost mladih.

Elena Zdraveski

Razvoj kritičkog mišljenja kroz digitalno crtanje i slikanje

“Digitalno crtanje i slikanje pružaju tinejdžerima ne samo prostor za izražavanje kreativnosti već i mogućnost brzog razvoja kritičkog mišljenja. Procesi koji su nekada zahtevali puno vremena i pripreme sada su pojednostavljeni kroz upotrebu digitalnih alata, omogućavajući mladima da brzo razvijaju svoje veštine i istražuju svoje talente”, zaključio je Dimovski.

Veštine komunikacije putem društvenih mreža i kreiranje multimedijalnog sadržaja postaju neophodne u modernom svetu. Vladimir Dimovski naglašava da ove veštine ne samo da omogućavaju mladima da se izraze na aktuelan način, već i da razvijaju sposobnosti verbalnog i vizuelnog izražavanja. To ih čini sposobnima da efikasno dele svoje misli i ideje, poboljšavajući ukupnu komunikacijsku kompetenciju.

Lenka Davidović

“Digitalno crtanje ne samo da pruža zadovoljstvo kreativnog izraza već otvara vrata raznim savremenim profesijama. Grafički dizajn, animacija, ilustracija i dizajn video igara postaju pristupačni putem ovladavanja ovom veštinom. Mladi imaju priliku da eksperimentišu sa stilovima i tehnikama, razvijajući svoju originalnost i autentičnost”.

On objašnjava da digitalne veštine razvijaju specifične setove sposobnosti poput fine motorike, fokusa na detalje, kreativnosti i mašte.

“Ono što je još važnije, ove veštine su prenosive i primenljive u raznim oblastima života, čime se mladi pripremaju za zahtevno tržište rada i šire mogućnosti za lični razvoj”, rekao je Dimovski.

Na ovaj način, mladi imaju jedinstvenu priliku da steknu nove veštine i usmere svoje talente ka perspektivama budućnosti. U razgovoru s Vladimirom Dimovskim, postaje jasno da su digitalne veštine ključne za osnaživanje mladih ljudi u savremenom društvu.

Mateja Grahovac

Radionice poput ArtEco povezuju nekoliko važnih elementa i vrednosti Evropske unije, a jedna od njih je i unapređenje veština. Upravo je zbog toga 2023. proglašena za Evropsku godinu veština, što se nastavlja i u 2024. koja je posvećena profesionalnim veštinama.

Evropsko tržište rada suočava se sa izazovima vođenim trendovima kao što su zelena i digitalna tranzicija i demografske promene.

Proglašavanjem 2023. godine Evropskom godine veština, želi se pružiti novi zamah za dostizanje socijalnih ciljeva EU za 2030. godinu, koji podrazumevaju da najmanje 60% odraslih bude obučeno svake godine i najmanje 78% zaposleno.

EU radi i na postizanju ciljeva Digitalnog kompasa za 2030. godinu koji podrazumevaju povećanje broja odraslih koji poseduju osnovne digitalne veštine na najmanje 80%, kao i zapošljavanje 20 miliona stručnjaka u polju informacionih tehnologija u EU.