Reforma javne uprave nije izuzetno važna samo zbog namere Srbije da postane članica EU, već pre svega za dobrobiti građana. Glavni cilj je da se uspostavi funkcionalni sistem javne uprave koji pruža kvalitetne usluge građanima i omogućava dobre uslove za privredni rast i društveni razvoj.

Nikola Bertolini, šef za saradnju u Delegaciji Evropske unije u Srbiji, na otvaranju Dijaloga o strateškim politikama Reforme javne uprave zahvalio se učesnicima na posvećenosti i uloženom trudu na daljem poboljšanju koordinacije i sprovođenju ove kompleksne reforme.

„Ono što čujemo o najnovijim brojkama o ostvarenim aktivnostima je veoma obećavajuće. Vaše prisustvo i posvećenost danas i u bliskoj budućnosti uverava da postoji snažna politička podrška, bez koje ova reforma ne bi bila ostvariva. Pozdravljamo dalje unapređenje političkog i pravnog okvira, čije je najbolje svedočanstvo usvajanje novog kompleksnog strateškog okvira za 2021. – 2030, prošle godine. Nadamo se da ćemo videti bolje interno povezivanje identifikovanih specifičnih prioriteta u 6 stubova reforme i bolje i efektnije sprovođenje. Nema sumnje da će reforma javne uprave ostati strateška i vitalna oblast funkcionisanja svake države. Efikasna, funkcionalna i transparentna javna uprava je ključna za efektivno dostizanje svake reforme. Iz tog razloga reforma javne uprave ostaje osnovni preduslov za uspešan proces pridruživanja. Mogu da potvrdim sa zadovoljstvom uspešan završetak značajnog EU sektorskog reformskog ugovora za reformu javne uprave od 80 miliona evra“, rekao je Bertolini.

Majkl Miler, šef jedinice za Srbiju i Crnu Goru u Generalnom direktoratu za susedstvo i pregovore o proširenju Evropske komisije, istakao je da su na Specijalnoj grupi za reformu javne uprave zabeleženi brojni pozitivni razvoji događaja.

“Prvo, prošlogodišnje usvajanje PAR strateškog okvira i programa za upravljanje finansijama (PFM). To postavlja osnove za dalje napore. Drago mi je da je sprovođenje već počelo i da je prvi godišnji izveštaj već objavljen. Želim da podelim sa vama da su juče kolege iz Direktorata za susedstvo i pregovore o proširenju Evropske komisije i kolege iz Delegacije Evropske unije održale konsultacije sa organizacijama civilnog društva specijalizovanim za reformu javne uprave, kao deo pripreme za današnji sastanak. Ohrabrujem vas da nastavite da uključujete organizacije civilnog društva u praćenje novih PAR i PFM strategija”, izjavio je Miler.

Sanja Putnik, pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave kaže da se Reforma javne uprave kontinuirano nalazi među prioritetima Vlade Republike Srbije i zajedno sa vladavinom prava i ekonomskim upravljanjem predstavlja jedan od preduslova za pristupanje EU.

“Samo uz odgovarajuće administrativne kapacitete Srbija može da sprovede sve neophodne reforme predviđene procesom pristupanja EU i pregovaračkim poglavljima. Sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da je na osnovu pozitivno ocenjenih napora u srovođenju reformi Srbija uspela da povuče sva sredstva predviđena Sektorskim reformskim ugovorom za oblast Reforme javne uprave i javnih finansija. Uspešan završetak implementacije ovog ugovora ukazuje na našu spremnost i odlučnost da nastavimo na putu reformi i Evropskih integracija i u tom smislu mi smo aplicirali za nova sredstva preko ovog instrumenta”, navela je Putnik

Miroslav Gačević, v.d. pomoćnika ministra za evropske integracije je podsetio da je Srbija u decembru 2021. otvorila Klaster 4 – Zelena agenda i održiva povezanost, a takođe je u izveštaju Evropske komisije konstatovano da smo spremni za otvaranje Klastera 3 – Konkurentnost i inkluzivni rast.

“Reforma javne uprave se u novoj metodologiji nalazi u Klasteru 1 – Osnove. Na ovaj način je potvrđena važnost reforme javne uprave za celokupan proces integracije kao neophodnog dela svake efikasne države sposobne da sprovodi obaveze iz procesa pristupanja članstvu u EU. Ministarstvo za evropske integracije je u toku ove godine počelo sa pripremom novog Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina EU. Priprema ovog dokumenta je u završnoj fazi. Značaj koji pridajemo reformi javne uprave potvrđuje odluka da podržimo finansiranje dva programa sektorske budžetske podrške u ovoj oblasti. Drugi program sektorske budžetske podrške je trenutno u finalnoj fazi pregovora i trebalo bi da predstavlja sastavni deo IPA programa za 2022. Za taj program sa našim partnerima iz Delegacije EU smo predvideli novih 30 miliona evra”, naglasio je Gačević.

Verica Ignjatović, pomoćnica ministra finansija navela je da su javne finansije prioritet ne samo za Ministarstvo finasija već i za Vladu Republike Srbije.

“Javne finansije predstavljaju vrlo značajnu osnovu za implementaciju ostalih reformskih procesa. U situaciji svetskih ekonomskih kriza već se pokazalo da je važno održati stabilne javne finansije. Zbog toga smo nakon petogodišnjeg perioda reformi usvojili i novi dokument – Program reforme upravljanju javnim finansijama za period 2021. – 2025. Taj dokument se pre svega oslanja na najvažnije reforme koje u budžetskom ciklusu preduzima ne samo Ministarstvo već i druge relevantne institucije. Osnovni prioriteti su pre svega digitalizacija u javnim finansijama i isto tako razne obaveze koje proizilaze iz procesa evropskih integracija”, rekla je Ignjatović.

Dijalog o strateškim politikama Reforme javne uprave organizovalo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uz podršku projekta EU za reformu javne uprave u okviru Sektorskog reformskog ugovora, za čije sprovođenje je EU obezbedila skoro 6.5 miliona evra bespovratnih sredstava.

Projekat obezbeđuje podršku za sprovođenje novog zakonskog okvira za donošenje politika i strateško planiranje zasnovano na dokazima kroz davanje preporuka u procesu razvoja i usvajanja politika, podršku za reviziju ili razvoj novih dokumenata javnih politika koje se odnose na reformu javne uprave i unapređivanje institucionalnih i kadrovskih kapaciteta za sprovođenje reforme u oblasti razvoja javnih politika i Reforme javne uprave uopšte.

Pogledajte video “Reformom javne uprave uz podršku Evropske unije – do dobrog službenika”: