Evropska unija će obezbediti dodatnih 6 miliona evra humanitarne pomoći Srbiji za rešavanje migrantskih izazova. Izdvajanje ovih sredstava su dogovorili komesar Stilijanides i ministar Vulin na nedavno održanom sastanku u Briselu.

Ovim sredstvima će se obezbediti hitna sanacija i vinterizacija prihvatnih centara, zdravstvena nega, hrana i neprehrambeni artikli i zaštita. Sredstva inače potiču od Generalnog direktorata za evropsku civilnu zaštitu i humanitarnu pomoć (ECHO) Evropske komisije.

Šef Delegacije EU, ambasador Majkl Davenport, je izjavio: „Dodatna finansijska pomoć je odgovor EU na potrebe koje je definisala Vlada Srbije. Ona će pomoći Srbiji da obezbedi preko potreban smeštaj, hranu i zdravstvenu negu izbeglicama i migrantima tokom predstojeće zime. EU i njene članice će i dalje pomagati Srbiji u rešavanju migrantskih izazova.“

Od septembra 2015. EU je izdvojila 46 miliona evra kao pomoć Srbiji u upravljanju tokovima izbeglica i migranata. Ova bespovratna pomoć se uglavnom obezbeđuje preko naših partnera, među kojima su Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Komesarijat za izbeglice i migracije RS, Crveni krst Srbije, zatim UNHCR, Međunarodna organizacija za migracije, UNICEF, kao i međunarodne i lokalne nevladine organizacije.

Na sastanku Evropskog saveta od 20-21. oktobra zaključeno je da trajna stabilizacija istočnomediteranske rute zahteva kontinuiranu podršku zemljama duž zapadnobalkanske rute.