Dva nova ugovora sa Vladom Srbije i Međunarodnom organizacijom za migracije će značajno doprineti rešavanju aktuelne situacije sa migrantima.

Evropska komisija je potpisala ugovor vredan 7,3 miliona evra sa srpskim Ministarstvom rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, Komesarijatom za izbeglice i migracije i Ministarstvom unutrašnjih poslova koji će biti iskorišćeni za obezbeđivanje adekvatnog smeštaja za izbeglice i migrante, finansiranje operativnih troškova prihvatnih i tranzitnih centara kao i centara za maloletnike bez pratnje staratelja te za isplatu plata naknadno angažovanom osoblju.

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) je takođe započela sprovođenje ugovora potpisanog sa EU u tesnoj saradnji sa srpskim vlastima, u okviru kog će biti obezbeđena podrška u vrednosti od oko pet miliona evra za obezbeđivanje adekvatnog smeštaja i osnovnih životnih uslova za migrante i izbeglice i to kroz renoviranje prihvatnih centara i pružanje osnovne medicinske nege migrantima. Ova podrška će takođe olakšati humani i dostojanstveni povratak migranata na dobrovoljnoj osnovi te reintegraciju odbijenih tražilaca azila i iregularnih migranata koji žele da se vrate u svoje zemlje porekla.

Šef Delegacije EU u Republici Srbiji, ambasador Majkl Davenport, izjavio je: „Uveren sam da će Srbija zahvaljujući dodatnoj pomoći nastaviti da migrantsku krizu rešava na human i odgovoran način kako je to i činila od septembra 2015. EU će nastaviti da podržava republičku Vladu i lokalne zajednice i tesno sarađuje sa drugim pružaocima pomoći.“

Pomoć EU u ovom području u Srbiji je od septembra 2015. dostigla preko 50 miliona evra.