Zapošljavanje mladih u okviru dualnog obrazovanja (i škola i praksa) omogućilo je Francuskoj da smanji broj nezaposlenih. Srbija je na početku tog procesa, ali nekih kvalitetnih rezultata već ima. Pogledajte analizu Lidije Marko za emisiju „Investicije“ koja se prikazuje kroz mrežu lokalnih TV stanica.