Javne zgrade u Vojvodini biće energetski efikasnije, što znači da će trošiti oko 50 odsto manje energije i smanjiti emisiju ugljen dioksida za 56 odsto. Ovo je moguće zahvaljujući Ugovoru o kreditu koji su danas potpisale Pokrajinska vlada i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD). Investicija je takođe podržana grantom od 2 miliona evra iz Evropske unije i dodatnim sredstvima za tehničku pomoć od EU, Švedske i Italije.

Uz rastuće cene energenata, sanacija i unapređenje zgrada je od vitalnog značaja za uštedu energije i energetsku stabilnost, rekao je na potpisivanju ugovora direktor Evropske banke za obnovu i razvoj za Zapadni Balkan, Mateo Kolanđeli.

„Manja potrošnja energije koristiće kako vlastima, tako i energetskom sistemu u celini. Zajedno sa EU i drugim donatorima, EBRD će nastaviti da pruža finansijska sredstva i tehničku podršku vlastima kako bi investicije u energetsku efikasnost bile mnogo pristupačnije i lakše za pripremu i implementaciju“, izjavio je Kolanđeli.

Rekonstruisaće se škole, domovi zdravlja, administrativne zgrade, kao i sportske i kulturne zgrade u 20 opština u Vojvodini. Objekti će biti renovirani i unapređeni sa toplotnom izolacijom, novom stolarijom, unapređenim sistemima grejanja, ventilacije i hlađenja i energetski efikasnom rasvetom.

„Ovo je važan posao za Vojvodinu, obezbedili smo sredstva za investicije za oblast koja je među najvažnijima i na globalnom nivou. Iz sopstvenih sredstava izdvojili smo i četiri miliona evra tokom prošle godine za ovu namenu – za devet objekata – u Vrbasu, Subotici, Apatinu, Novom Kneževcu. Sa tim sredstvima, Pokrajinska vlada investiraće ukupno 16 miliona evra u ovu važnu oblast – za podizanje energetske efikasnosti“, istakao je predsednik Pokrajinske vlade, Igor Mirović.

Zgrade u Srbiji odgovorne su za oko 34 odsto ukupne potrošnje energije. Renoviranje zgrada može pomoći u smanjenju potrošnje energije i emisija CO2, ali je potrebno da se takve investicije stimulišu i posmatraju kao prioritet, posebno u stambenom sektoru  višespratnica.

Paket, koji obuhvata 12 miliona evra kredita EBRD-a i 2 miliona evra bespovratnih sredstava EU, finansiraće rekonstrukciju i mere energetse efikasnosti u 80 javnih zgrada, uključujući škole, domove zdravlja, administrativne zgrade, kao i sportske i kulturne zgrade u 20 opština u Vojvodini. Objekti će biti renovirani i unapređeni sa toplotnom izolacijom, novom stolarijom, unapređenim sistemima grejanja, ventilacije i hlađenja i energetski efikasnom rasvetom.

EBRD je vodeći institucionalni investitor u Srbiji sa više od 7,9 milijardi evra uloženih do danas. Prioriteti Banke su: podrška konkurentnosti privatnog sektora, prelazak na zelenu ekonomiju i unapređenje regionalnih saobraćajnih veza. Banka takođe pomaže Srbiji da uskladi svoje zakonodavstvo sa pravnim tekovinama EU u oblasti energetske efikasnosti u okviru Regionalnog programa energetske efikasnosti koji finansira Evropska Unija.

 

Evropska unija je veći donator od svih ostalih međunarodnih donatora zajedno. EU je u protekle dve decenije uložila više od 835 miliona evra u sektor energetike. Samo u 2022. podrška EU energetskom sektoru Srbije procenjena je na 100 miliona evra. Dodatno, EU će Srbiji u 2023. obezbediti paket energetske podrške vredan 165 miliona evra, kako bi se građani i mala i srednja preduzeća lakše nosili sa rastućim cenama energije i zelenom tranzicijom.

Diversifikacija izvora energije, sigurnost snabdevanja, energetska efikasnost i dekarbonizacija privrede, u skladu sa Pariskim sporazumom, glavni su ciljevi podrške EU. Podrška Evropske unije realizuje se u saradnji sa Vladom Srbije. EU će nastaviti da podržava Srbiju u usklađivanju sa pravnim tekovinama EU i stvaranju struktura koje će omogućiti dalja ulaganja u dekarbonizaciju energetskog sektora.

Pročitajte još:

Kako da štedimo i budemo energetski efikasni

Kako odabrati zelene tehnologije za domaćinstva

Razvoj sela unaprađuje energetiku

Više o podršci EU sektoru energetike Srbije