Pre trideset godina porodica Špijunović pokrenula je posao u okviru kuće. Danas se postrojenja kompanije prostiru na 4000 m2. Firma Bel-Plast iz Užica specijalizovana je za proizvodnju folija i pakovanja (stretch hood, laminatni film, shrink wrap) za prehrambenu industriju, industriju pića i građevinarstvo. Tokom protekle tri decenije pozicionirala se kao lider u sektoru pakovanja proizvoda.

Sanja Marković, ćerka osnivača, vodi porodični posao sa sestrom i ocem. Govori nam o 30-godišnjoj poslovnoj viziji svog oca, koju kompanija sledi i danas.

„Moj otac je pokrenuo kompaniju devedesetih godina, kada ambalaža i dizajn proizvoda u Srbiji nisu bili toliko popularni kao danas“, kaže gospođa Marković. „Ipak, znao je da je dobra ambalaža jedna od najvažnijih karakteristika uspešnog proizvoda i da je ima veliki uticaj na poslovanje i rast prodaje.“

„Tokom godina nastavili smo da ulažemo u novu opremu, tehnologiju i usluge s ciljem poboljšanja našeg poslovanja“, dodaje ona. „Uvek smo težili inovacijama kako bismo našim klijentima ponudili nešto novo, jer je za njihov savršeni proizvod potrebno savršeno pakovanje, poput našeg!“

Danas Bel-Plast zapošljava 39 ljudi, a usluge pakovanja ove kompanije koristi širok spektar kompanija u Srbiji, uključujući korporacije poput Coca-Cole i Holcima.

Savremena tehnologija koja generiše uštede

S pogledom na budućnost i sa željom da se uklope u trendove zelene ekonomije, posebno na tržištima Evropske unije (EU), firma počinje više da razmišlja o tome kako da poboljša energetsku efikasnost proizvodnih procesa i kako da poveća upotrebu modernih materijala koji bi korisnicima omogućili da lako recikliraju svoju ambalažu bez štetnih, zagađujućih efekata na životnu sredinu.

„Bili smo zainteresovani za kupovinu moderne proizvodne linije nemačkog proizvođača – nešto potpuno novo za srpsko tržište – koja će nam omogućiti da ostvarimo značajne uštede resursa tokom proizvodnog procesa, ali istovremeno povećati svoj proizvodni kapacitet i proizvod učiniti boljim“, kaže gospođa Marković. „Ovo je bila značajna investicija, najveća u 30-godišnjoj istoriji naše kompanije, ali očekivali smo sjajne rezultate i počeli smo da planiramo kako je možemo realizovati uz podršku EBRD-a.“

EBRD i EU podržavaju privatna mala i srednja preduzeća (MSP) da investiraju kako bi postala konkurentnija, kako na domaćem tako i na stranim tržištima.

Da bi izvozila u zemlje EU, srpska MSP moraju da ispune propise EU, na primer, u oblastima zaštite životne sredine, zaštite na radu i kvaliteta i bezbednosti proizvoda – što sve zahteva dodatna ulaganja. Program koji podržavaju EBRD i EU nudi preduzećima pristup kreditnim linijama putem partnerskih banaka, upravo za ovakvu vrstu ulaganja.

Nakon uspešne investicije, preduzeća ispunjavaju uslove za povraćaj sredstava u visini od 15 procenata, što značajno smanjuje ukupni trošak njihove investicije. Pored toga, mogu da dobiju i besplatne konsultantske usluge da poboljšaju svoje poslovanje, koje takođe finansira EU.

Photo: Bel-Plast

„Ozelenjavanje“ poslovnih procesa

„Odlučili smo da uzmemo kredit i investiramo u novu proizvodnu liniju“, kaže gospođa Marković. „Rezultati su bili vrlo zadovoljavajući: naš proizvodni kapacitet se udvostručio, a moderna tehnologija omogućila nam je da stvorimo čitav niz novih proizvoda koji će zadovoljiti potrebe i najzahtevnijih kupaca.“

Investicija je takođe omogućila Bel-Plastu da ostvari značajne uštede u troškovima.

„Nova proizvodna linija ne samo da nam omogućava da proizvodimo bolje i više, već da koristimo manje proizvodnih resursa, što nam je pomoglo da ostvarimo značajne uštede“, objašnjava Marković. „Sada možemo da proizvedemo više za manje vremena, koristeći samo 100 posto „virgin“ materijale, uz poboljšanu energetsku efikasnost.“

Podrška EBRD-a i EU

Pristup finansiranju za MSP je ključno za ekonomski rast, posebno u Srbiji gde MSP zapošljavaju oko 65 procenata od ukupnog broja zaposlenih.

„Pored podrške preduzetnicima sa EBRD i EIB, projekti u Srbiji koje finansira EU promovišu stvaranje novih radnih mesta, ekonomski i tehnološki razvoj i unapređenje zakonodavnog okvira, što sve doprinosi poboljšanju ekonomskog stanja. EU podržava srpsku ekonomiju jačanjem njenog privatnog sektora i malih i srednjih preduzeća koja su od suštinskog značaja za njen ekonomski rast. Kroz različite mehanizme, EU nudi direktnu podršku za razvoj poslovanja i podržava poslovne inkubatore. Pored toga, promovišući saradnju između nauke i privrede, EU podstiče kompanije i naučnoistraživačke organizacije da stvaraju inovativne proizvode sa komercijalnim potencijalom “, rekao je šef Delegacije EU u Srbiji, ambasador Sem Fabrizi.

„Samo u 2020. godini EBRD je obezbedio preko 136 miliona evra za MSP u Srbiji. Primer Bel-Plasta pokazuje kako pristup dobro strukturiranoj finansijskoj i savetodavnoj podršci može da podstakne lokalne firme da ulažu u jačanje njihove konkurentnosti. Takve investicije se dugoročno isplate većom prodajom, kvalitetnijim proizvodima i većim proizvodnim kapacitetima, kao samo od nekih benefita. Ohrabreni mnogim velikim kompanijama i njihovim uspešnim pričama kojima smo doprineli putem ovog programa kroz koji je plasirano 40 miliona evra do danas, ujedinjeni smo sa EU u ambiciji da nastavimo da pružamo podršku domaćim kompanijama u Srbiji “, rekla je Žužana Hargitai, direktorka EBRD, Zapadni Balkan.