Evropska komisija pokrenula je dodatni investicioni paket od 2,3 milijardu evra za Zapadni Balkan u okviru Ekonomskog i investicionog plana.

Evropska komisija pokrenula je novi finansijski paket za podršku 14 vodećih investicionih kompanija u oblasti transporta, energetike, životne sredine, ljudskog kapitala i podrške privatnom sektoru na Zapadnom Balkanu, ukupne vrednosti 2,3 milijardu evra. Ovo je peti investicioni paket u okviru Ekonomskog i investicionog plana EU za zapadni Balkan. Projekti su pripremljeni u bliskoj saradnji sa partnerima sa Zapadnog Balkana i međunarodnim finansijskim institucijama kako bi se ubrzala evropska perspektiva regiona.

„Ovim novim investicionim paketom šaljemo glasnu i jasnu poruku našim partnerima sa Zapadnog Balkana: njihova budućnost je unutar EU i mi ostvarujemo stabilan napredak u zatvaranju jaza u ekonomskom razvoju. Ovi projekti će bolje povezati region iznutra i sa EU, pomoći u dekarbonizaciji njihovih ekonomija i podržati konkurentnost privatnog sektora u regionu. Sada pozivam naše partnere sa Zapadnog Balkana i međunarodne finansijske institucije da pokrenu ove projekte što je pre moguće kako bi građani i preduzeća u regionu mogli da iskoriste koristi od ovih investicija”, izjavio je komesar EU za susedstvo i proširenje, Oliver Varhelji.

Investicioni paket od 2,3 milijardu evra, koji uključuje 528 miliona evra grantova EU iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III), dodatne bilateralne doprinose država članica EU i Norveške, zajmove međunarodnih finansijskih institucija i doprinose privreda Zapadnog Balkana, danas je podržao Operativni odbor Investicionog okvira za Zapadni Balkan (VBIF).

14 novih odobrenih projekata pokrivaju sledeće prioritetne sektore:

  • Održivi transport: izgradnja deonica i poddeonica autoputa na Koridoru Vc u Bosni i Hercegovini i Koridoru VIII u Severnoj Makedoniji. Ovi projekti će olakšati regionalnu trgovinu, smanjiti vreme putovanja i podstaći održiv ekonomski rast.
  • Čista energija: rehabilitacija hidroelektrana u Srbiji i Bosni i Hercegovini radi smanjenja emisije gasova staklene bašte i povećanja energetske efikasnosti u Severnoj Makedoniji. Ostali projekti uključuju jačanje prenosne mreže Severne Makedonije ili postavljanje zelenog transporta u Tirani.
  • Životna sredina i klima: rehabilitacija sarajevskog vodovodnog sistema radi poboljšanja javnog zdravlja, jačanja komercijalne infrastrukture i poboljšanja ukupne efikasnosti vodosnabdevanja u Kantonu Sarajevo.
  • Humani razvoj: unapređenje energetske efikasnosti i integrisano upravljanje energijom Univerziteta u Beogradu.
  • Privatni sektor: snabdevanje finansijskim sredstvima za obnovljive i efikasne energetske mere u regionu, održiv pristup finansiranju za preduzetništvo i kombinacija specijalizovanog finansiranja za digitalizaciju i konkurentnost za mikro i mala preduzeća (MMSP). Ovi projekti će pomoći u smanjenju nejednakosti, povećanju otvaranja novih radnih mesta i smanjenju potrošnje energije i emisije gasova staklene bašte.

Pozadina

Ekonomski i investicioni plan EU za zapadni Balkan, u iznosu do 30 milijardi evra investicija, uključujući do 9 milijardi evra grant sredstava EU, ima za cilj da podstakne dugoročni oporavak, ubrza zelenu i digitalnu tranziciju, kao i podsticati regionalnu saradnju i približavanje EU.

Nakon novog investicionog paketa, ukupno 54 EIP vodeća ulaganja podržavaju se kroz VBIF, u vrednosti od približno 8 milijardi evra, uključujući 2,3 milijarde evra u grantovima EU.

Investicioni okvir za zapadni Balkan (VBIF) je zajednička finansijska platforma Evropske komisije, finansijskih organizacija, država članica EU i Norveške sa ciljem unapređenja saradnje u ulaganjima javnog i privatnog sektora za društveno-ekonomski razvoj regiona i doprinosa evropskim integracijama. zapadnog Balkana. VBIF je glavno finansijsko sredstvo za sprovođenje ambicioznog ekonomskog i investicionog plana EU za zapadni Balkan.

Za više informacija