Ekspertske savetničke grupe sastavljena je od sa četrnaest članova koji imaju različite stavove i mogu da ponude različito stručno znanje, biće važan instrument u procesu pregovora sa SAD.

Komisija pokreće specijalnu Savetodavnu grupu eksperata koji predstavljaju širok spektar interesa, od ekoloških, zravstvenih, potrošačkih i radničkih interesa do različitih poslovnih sektora koji treba da daju trgovinskim pregovaračima EU visokokvalitetne savete u oblastima o kojima će se pregovarati u razgovorima Transatlanskog trgovinskog i investicionog partnerstva (TTIP).

Stvaranje ove grupe potvrđuje posvećenost Komisije bliskom dijalogu i razmeni sa svim zainteresovanim stranama u pregovorima TTIP, kako bi se postigao najbolji rezultat za evropske građane. Sastav široke grupe, sa četrnaest članova koji imaju različite stavove i mogu da ponude različito stručno znanje, biće važan instrument u ovom procesu. Savetodavna grupa dopunjuje transparentnost inicijativa, kao što su konsultacije sa zainteresovanim stranama tokom pregovaračkih rundi i  redovna ispitivanja kroz Dijalog EU sa civilnim društvom (CSD).

Osigurati visoke standarde

Savet grupe će pomoći Evropskoj komisiji da obezbedi da buduće TTIP zaista olakša trgovinu između EU i SAD, i da svi građani u Evropi imaju koristi. Široko zastupanje interesa članova, takođe, će osigurati da se visoki standardi u Evropi, na primer, u zaštiti potrošača i životne sredine, poštuju i zagovaraju u pregovorima.

Uloga grupe je savetodavna, sa ciljem da se ispitaju specifični izazovi koji se mogu pojaviti u toku pregovora TTIP u njihovoj stručnoj oblasti, i da daju iskrenu povratnu informaciju pregovaračima EU. Ignasio Garsija Bersero, šef pregovaračkog tima, predsedavaće grupom i radiće direktno sa ekspertima. Kako bi im omogućio da pruže najbolji mogući savet, on će sa njima deliti detaljne informacije o napretku u pregovorima, i po prvi put, deliće sa njima, kada je to potrebno, dokumente o pregovorima EU, tako da obezbedi tajnost.

Omogućavanje zastupanja zajedničkog interesa

Članovi su eksperti u interesu potrošača, zakona o radu, životne sredine i javnog zdravlja, biznisa, proizvodnje, poljoprivrede i uslužnog sektora. Oni su izabrani na osnovu njihovih širokih kompetencija u njihovim oblastima i njihovo široko iskustvo u trgovinskoj politici EU ili međunarodnim regulatornim politikama. Kao rezultat, oni mogu da zastupaju zajednički interes koji dele sa zainteresovanim stranama u određenoj oblasti, a ne pojedinačne interese organizacija.

Grupa (koja će funkcionisati u skladu sa standardnim Pravilima Komisije o ekspertskim grupama) će se nezvanično sastati 21. januara 2014. da razgovara o početnim radnim dogovorima i praktičnim detaljima. Prvo kompletno radno zasedanje održaće se 25. februara 2014.

Detalji o sastancima grupa, koji uključuju programe dnevnog reda i izveštaje sa sastanaka, biće objavljivani na internet stranici TTIP i u javnom Registru ekspertskih grupa.

Pozadina

Pregovori EU-SAD za Transatlansko trgovinsko i investiciono partnerstvo (TTIP) počeli su u julu 2013. i cilj im je da uklone trgovinske barijere u širokom nizu privrednih sektora, da olakšaju kupovinu i prodaju proizvoda i usluga između EU i SAD. Treća runda pregovora održana je u Vašingtonu u decembru 2013. (saopštenje za medije), a sledeća runda je zakazana za period 10-14. marta 2014.

Tokom pregovaračkog procesa postoji potpuni demokratski nadzor od strane vlada svih 28 država članica EU i demokratski izabranog Evropskog parlamenta. Evropska komisija, koja pregovara o TTIP u ime Evropske unije, redovno obaveštava države članice i Evropski parlament o napretku u pregovorima i prima njihova mišljenja pre i posle svake runde. Na kraju pregovora, Savet, sastavljen od vlada država članica, i Evropski parlament će odobriti ili odbiti trgovinski sporazum.

Kako bi se obezbedilo da se mnoštvo interesa uzme u obzir tokom pregovora, Evropska komisija traži i sluša stavove svih zainteresovanih strana, na primer na brifinzima zainteresovanih strana koji su održani na sve tri pregovaračke runde do sada, sa više od 350 zainteresovanih strana koji su učestvovali na poslednjem sastanku u Briselu (izveštaj), kao i nekoliko Dijaloga sa civilnim društvom od kojih je poslednji održan 14. januara u Briselu sa više od 160 predstavnika civilnog društva (izveštaj). Novoosnovana Savetodavna grupa je u vrhu ovih konsultacija.

Članovi Savetodavne grupe

Ime  Trenutno zanimanje Stručna oblast
Edward Bowles  Regionalni šef za javne poslove, EMEA, Standard Chartered  Bank Uslužne delatnosti
Jos Dings  Direktor, tim za politiku, saobraćaj i životna sredina Saobraćaj i životna sredina
Ulrich Eckelmann  Generalni sekretar industri-ALL Evropska trgovinska unija Unija rada i trgovine
Benedicte Federspiel  Upravni odbor Transatlantskog potrošačkog dijaloga Interesi potrošača
Roxane Feller  Šef odeljenja ekonomije, FoodDrinkEurope Sektor hrane i pića
Monique Goyens  Generalni direktor, BEUC Interesi potrošača
Ivan Hodac  Viši savetnik odbora direktora i generalni direktor, ACEA Interesi proizvodnje
Tom Jenkins  Viši savetnik generalnog sekretara, Konfederacija Evropske  trgovinske unije Unija rada i trgovine
Pascal Kerneis  Generalni direktor, Evropski uslužni forum Uslužne delatnosti
Monika Kosinska  Generalna sekretarka, Evropska alijansa za javno zdravlje Zdravstveni sektor
Pekka Pesonen  Generalni sekretar, COPA-COGECA Poljoprivredni sektor
Pieter de Pous  Direktor politike EU, Evropski biro za životnu sredinu Životna sredina
Reinhard Quick  Direktor, VCI Interesi proizvodnje
Luisa Santos  Direktorka, međunarodni odnosi, Businesseurope Interesi biznisa

Eksperti u grupi učestvuju na dobrovoljnoj bazi i neće primati nikakvu zaradu.

Za više informacija

Pravila Evropske komisije za osnivanje ekspertskih grupa

Svi dokumenti o pregovorma Transatlantskog trgovinskog i investicionog partnerstva (TTIP)