Pitaj me bilo šta o EU podršci – Erazmus+ sport predstavljen u Nišu

Nova generacija programa Erazmus + u oblasti sporta pruža podršku projektima saradnje između institucija i organizacija sa ciljem promocije mobilnosti sportskog osoblja, saradnju, kvalitet, inkluziju, kreativnost i inovacije na nivou sportskih organizacija i sportskih politika.

Anđelija Milovanović iz Fondacije Tempus podseća da Srbija spada u red zemalja koje punopravno učestvuju u programu, što organizacijama iz Srbije omogućava da budu nosioci projekata. Ona je na predstavljanju Erazmus + programa u oblasti sporta, održanog u EU info kutku u Nišu, naglasila da svi projekti u okviru Erazmus + programa moraju biti usklađeni sa opštim prioritetima programa: inkluzijom i različitostima, digitalnom transformacijom, životnom sredinom i borbom protiv klimatskih promena i učešćem u demokratskom životu. Projekti iz oblasti sporta moraju takođe biti usklađeni i sa specifičnim prioritetima iz ove oblasti, a oni će postati dostupni javnosti nakon objavljivanja Erazmus + programskog vodiča za 2023.

Pored već postojećih predviđenih aktivnosti poput partnerstava za saradnju, malih partnerstava, izgradnje kapaciteta u oblasti sporta i neprofitnih evropskih sportskih događaja, novina koju ova generacija Programa donosi jeste nova ključna aktivnost koja se odnosi na projekte mobilnosti u oblasti sporta i tiče se mobilnsoti sportskog osoblja. Ova nova aktivnost omogućava razmenu sportskog osoblja koje je aktivno u onim organizacijama koje se bave neprofirtnim sportskim aktivnostima.

Razmena se odnosi na odlaske u inostranstvo radi sticanja novih znanja i veština koje kaznje koriste za unapređenje rada sopstvene organizacije. Ovde je važno naglasiti da su ciljevi ovakve vrste razmene oni koji se odnose na aktivnosti kojima se unapređuju i promovišu zdrave životne navike, ekološki prihvatljivi životni stilovi, kapaciteti i znjanja organizacija i osoblja, kao i oni koji imaju evropske vrednosti i evropsku dimenziju međunarodne saradnje u sportu.

Svoja iskustva iz učešća u programu, zainteresovanima je preneo Bojan Golubović iz Košarkaškog saveza Grada Niša. On je istakao da je njihov pristup korišćenje sporta kao medijuma, kao alata, koji im omogućava finansiranje vrste projekata za koje bi na lokalnom nivou teško obezbedili sredstva. Ključne aktivnosti projekata Košarkaškog saveza Grada Niša su u oblasti socijalne inkluzije i ljudskih prava i predviđaju aktivno uključivanje dece i mladih.

„Lepota Erzmus + programa je u širini koju vam daje. Praćenjem prioriteta programa, svaku ideju možete realizovati kao Erazmus ideju“, pojašnjava Golubović govoreći o temi dipraksije koju su kao temu socijalne inkluzije kroz sport realizovali kroz Erazmus + projekat.

„Tema nije dovoljno poznata u našoj sredini, ali svi mi koji radimo u sportu ili sa decom, susrećemo se sa problemom koju pojedina deca imaju sa sitnijom i krupnom motorikom. Ovu decu često treneri i vršnjaci otpisuju kao šeprtlje i odstranjuju ih iz timova, i kako bi promenili ovaj odnos prema deci radili smo na podizanju svesti ovom problemu. Takođe smo kreirali vodič sa adaptivnim vežbama za decu sa ovim problemom kako bi se ona uklopila i kako ne bi odustajala od sporta.“

Golubović posebno ohrabruje kolege iz sportskih organizacija da se kod osmišljavanja ideja i stvaranja međunarodnih partnerstava oslanjaju na već postojeće veze koje su ostvarili kroz sport i u koje se mogu pouzdati.

Više o mogućnostima, prilikama i izazovima u projektima iz oblasti sporta, možete pogledati u  snimku sa radionice „Pitaj me bilo šta o EU podršci“:

 

***

Erazmus+  je program Evropske unije koji obezbeđuje finansiranje projekata za saradnju u tri oblasti: obrazovanjemladi i sport. Opšti cilj Erazmus+ programa u oblasti sporta jeste pružanje doprinosa razvoju evropske dimenzije u sportu, posebno amaterskom. Nova generacija Erazmus+ programa (2021-2027) promoviše mobilnost u svrhu učenja sportskog osoblja, saradnju, kvalitet, inkluziju, kreativnost i inovacije na nivou sportskih organizacija i sportskih politika.