EU zemljama kandidatima (Albanija, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Crna Gora, Srbija i Turska) i potencijalnim kandidatima (Bosna i Hercegovina i Kosovo*) obezbeđuje finansijsku i tehničku pomoć. Cilj podrške je da se državama pomogne da sprovedu političke i ekonomske reforme kako bi ispunile obaveze neophodne za članstvo u EU.

Pomoć se u prvom redu obezbeđuje kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA).

Sredstva IPA predstavljaju stabilnu investiciju u budućnost zemalja proširenja kao i same EU. Prethodna ulaganja u ove zemlje, kao i ona koja će uslediti narednih godina, bila su i nadalje će biti usmerena na projekte koji se tiču integrisanog upravljanja granicama, prihvatnih centara za tražioce azila i izbeglice, te na projekte usmerene na borbu protiv trgovine ljudima.

U periodu od 2007-2013, budžet programa IPA je iznosio 11,5 milijardi evra; naslednik ovog programa, IPA II, imaće budžet od 11,7 milijardi evra koji će u periodu od 2014-2020 biti iskorišćeni za razvoj ranije postignutih rezultata. Od 2007, pretpristupna pomoć u oblasti migracija na Zapadnom Balkanu i u Turskoj iznosi preko 600 miliona evra.

Srbija

Ukupna podrška aktivnostima u oblasti migracija (realizovanim i planiranim) Srbiji je 54 miliona evra.  Srbija je od 2007. na ime aktivnosti u oblasti unutrašnjih poslova dobila 45,6 miliona evra. Pomoć je fokusirana na tehnološko unapređenje infrastrukture i opreme na graničnim prelazima; unapređenje i proširenje objekata za smeštaj azilanata; nacrt novog zakona o azilu i reformu nacionalnog azilnog sistema. Od pomenutog iznosa, ukupno 13 miliona evra u okviru IPA II je izdvojeno za izgradnju zajedničkih graničnih prelaza (Mučibabe, Jarinje, Konculj).

Delegacija EU u Srbiji u ovom trenutku za Srbiju izdvaja 240.000 evra sredstava iz IPA II programa za rešavanje dodatnih potreba poput odlaganja otpada i unapređenja sistema vodosnabdevanja i kanalizacije te drugih potreba identifikovanih u saradnji sa Ministarstvom rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja te Komesarijatom za izbeglice.

Osim ovog iznosa, EU nastavlja da pruža podršku reformi azilnog sistema u Srbiji na srednjem i dugoročnom planu. U okviru IPA, do sada je već izdvojeno oko 8,2 miliona evra za projekte koji su već u procesu realizacije ili je njihova realizacija planirana za naredu godinu:

  • 3,2 miliona evra će biti iskorišćeno za proširenje smeštajnih kapaciteta za migrante u Srbiji;
  • Tvining projekat u vrednosti od milion evra se već sprovodi sa ciljem izrade nacrta novog zakona o azilu i ubrzanja reformi azilnog sistema;
  • 4 miliona evra je izdvojeno za dalji razvoj sistema za kontrolu granica u Srbiji.

Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija je na ime podrške aktivnostima u oblasti migracija, kako realizovanim tako i planiranim, dobila 24 miliona evra, Bosna i Hercegovina 16,8 miliona, Crna Gora 22,6 miliona evra, Kosovo *7,1, dok je Turskoj pružena podrška u iznosu od 469 miliona evra.

Sredstva za humanitarnu pomoć izbeglicama i tražiocima azila

Evropska komisija je 26. avgusta 2015. izdvojila 1,5 miliona evra humanitarne pomoći kako bi pomogla izbeglicama i migrantima u Srbiji i Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji. Ovim su partnerske humanitarne organizacije podržane u obezbeđivanju elementarnih humanitarnih potrepština poput pijaće vode, higijenskih sredstava, zdravstvene zaštite, skloništa. Pomoć je usmerena i na obezbeđivanje zaštite izbeglicama i migrantima, unapređenje prihvatnih centara, koordinaciju i podnošenje izveštaja o pitanjima migracija u regionu.

Evropska komisija je nedavno izdvojila 90.000 evra humanitarne pomoći Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji (31. jula 2015) i 150.000 evra Srbiji (20. avgusta 2015) kao odgovor na vanredno stanje. Sredstva su kanalisana kroz Fond za hitnu pomoć Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca te su direktno isplaćena društvima Crvenog krsta u ovim zemljama. Sa novim sredstvima, ukupna humanitarna pomoć EU ugroženim izbeglicama i migrantima u Srbiji i BJR Makedoniji iznosi 1,74 miliona evra.

 

*Ova oznaka je bez prejudiciranja stavova o statusu i u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN i mišljenjem MSP o proglašenju nezavisnosti Kosova