Evropski unija i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije potpisale su statusni sporazum o aktivnostima Evropske agencije za kontrolu granica i obalsku stražu (Frontex).

Sporazum su u ime EU potpisali ministarka unutrašnjih poslova Finske (predsedavajuće Evropskom savetu) Marija Ohisalo i evropski komesar za migracije, unutrašnje poslove i državljanstvo Dimitris Avramopulos, a u ime Republike Srbije ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.

„Saradnja sa našim partnerima na Zapadnom Balkanu je od suštinske važnosti za osiguravanje uspešnog upravljanja našim zajedničkim granicama. Kroz ovaj sporazum, Frontex će biti u mogućnosti da koordinira operativnu saradnju između zemalja članica EU i Srbije i pruži podršku i ekspertizu koja će svima doneti korist“, kaže ministarka Ohisalo.

„Želeo bih da zahvalim Srbiji na zalaganju i posvećenosti da obezbedi bližu saradnju sa EU na polju upravljanja granicama i migracijama. To je u interesu i Srbije i EU. Sporazumom koji je danas potpisan mi dodatno jačamo naše odnose sa partnerima sa Zapadnog Balkana, približavajući ovo susedstvo EU“, tvrdi komesar Avramopulos.

Ovaj sporazum omogućava Frontex-u da pomaže Srbiji u upravljanju granicama, sprovodi zajedničke operacije i raspoređuje timove u regionima Srbije koji se graniče sa EU, pod uslovom da se sa tim saglasi.

Ove aktivnosti imaju za cilj borbu protiv ilegalne imigracije i prekograničnog kriminala i mogu uključivati pružanje povećane tehničke i operativne pomoći na granici.

Sledeći koraci

Nacrt odluke o zaključivanju sporazuma biće upućen Evropskom parlamentu koji mora dati svoju saglasnost za sklapanje sporazuma.

Pozadina

Današnji sporazum o statusu je treći takav sporazum koji je sklopljen sa nekom partnerskom zemljom, nakon što su slični sporazumi potpisani sa Albanijom u oktobru 2018. i Crnom Gorom u oktobru 2019.

Pregovori sa Srbijom zaključeni su u avgustu 2018, a nacrt sporazuma o statusu parafirali su komesar Avramopulos i potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović 20. septembra 2018. Savet je potom odobrio potpisivanje sporazuma 22. januara 2019. godine.

Slični sporazumi o statusu parafirani su i sa Severnom Makedonijom (jul 2018.) i Bosnom i Hercegovinom (januar 2019.) i čekaju finalizaciju. Frontex je pokrenuo prvu zajedničku operaciju na teritoriji susedne države koja nije članica EU, u Albaniji 22. maja ove godine.

Frontex može obavljati razmeštanje i zajedničke operacije na teritoriji susednih zemalja, pod uslovom da se prethodno zaključi sporazum o statusu između Evropske unije i dotične zemlje. Evropski parlament i Savet nedavno su usvojili novu uredbu sa ciljem jačanja evropske granične i obalne straže, na predlog Evropske komisije.

To će omogućiti da se zajedničke operacije i raspoređivanje dešavaju u zemljama izvan neposrednog susedstva EU. Saradnja sa trećim zemljama je važan element evropskog koncepta integrisanog upravljanja granicom. Ovaj koncept se primenjuje putem četvorostepenog modela pristupa koji uključuje: mere u trećim zemljama, mere sa susednim trećim zemljama, mere granične kontrole i mere unutar šengenskog prostora.

Pogledajte još

Tekst sporazuma