Šef Odeljenja za saradnju Delegacije Evropske unije u Srbiji Nikola Bertolini po prvi put je posetio Niš, razgovarao sa zvaničnicima Grada i obišao projekte koje je podržala Evropska unija, a koji doprinose boljem kvalitetu života građana kroz unapređenje infrastrukture i konkurentnosti lokalnih privreda.

Obilazak Niša, predstavnik Delegacije EU započeo je sastankom sa gradonačelnicom Draganom Sotirovski.

Bertolini je u svom obraćanju istakao da prepoznaje kapacitet grada Niša za velike investicione projekte, kao i potencijal za još više investicija u narednom periodu. Takođe, naglasio je da što je Srbija bliža Evropskoj uniji,  sve više pažnje će se posvećivati lokalnom razvoju i funkcionisanju lokalnih samouprava kako bi one mogle da privlače sve više sredstava. 

„Lokalni ekonomski razvoj, razvoj preduzetništva, socijalna inkluzija i stanovanje, uključivanje Roma, transport i putna konekcija, zaštita životne sredine, ali i drugi važni lokalni projekti mogu se implementirati narednih godina, a sve to direktno zavisi od kapaciteta samih lokalnih zajednica“, kazao je Bertolini. 

On je istakao ulogu velikih gradova i opština, kakav je i Niš, u privlačenju i okupljanju manjih opština kako bi zajedno sprovodili strateške projekte i podsticali razvoj. 

Gradonačelnica Sotirovski izrazila je zadovoljstvo posetom i osvrnula se na vidljive rezultate brojnih značajnih projekata koje je prethodnih godina Grad sproveo uz podršku Evropske unije. 

“Od 2011. do danas, uspeli smo kao Grad da povučemo oko 12 miliona evra različitih nepovratnih sredstava Evropske unije, koji su nam pomogli da mnogo toga uradimo u gradu.. Zajedno sa državom uspeli smo da u Grad donesemo 175 miliona evra kroz brojne projekte od rekonstrukcije Kliničkog centra, izgradnje Naučno-tehnološkog parka, sređivanja Industrijske zone „Sever 1 i 2“, izgradnje Streljane, završetka projekta za izgradnju „Expo centra“, podsetila je Sotirovski.

„Zadovoljni smo onim što postižemo kroz prekogranične projekte sa Bugarskom, ali smo zainteresovani za saradnju sa drugim zemljama Evropske unije poput Rumunije“, dodala je. 

Kao važan segment zajedničkog sastanka Sotirovski  je istakla i planove grada  u godinama koje dolaze, a za šta će aplicirati kroz EU fondove. Takođe, navela je i neke aktuelne projekte za koje je grad već dobio podršku EU, kao što je izgradnja postrojenja za tretman otpadnih voda, vredan 85 miliona evra i uvođenje grejanja u zgradu Lutkarskog pozorišta u Nišu. 

„Spremni smo da kao grad apliciramo za infrastrukturne projekte kakvi su izgradnja kanalizacione i vodovodne mreže, putne infrastrukture i svega onoga što EU može da nam pomogne narednih godina“, zaključila je gradonačelnica Sotirovski.

Posetu Nišu, šef Odeljenja za saradnju Delegacije EU nastavio je posetom  Naučno-tehnološkom parku i preduzeću, koje je uz podršku Unije nabavilo novu opremu i unapredilo poslovanje.

EU podržala i Startup centar u okviru Naučno tehnološkog parka kroz projekat koji je podrazumevao opremanje Gejming centra odgovarajućim softverskim i hardverskim radnim stanicama kako bi se olakšao rad malim i srednjim preduzećima iz sektora video-igara.

Nakon uspešne realizacije ovog projekta, u narednom periodu bespovratna sredstva EU će biti uložena u jačanje konkurentnosti i otpornosti tehnoloških kompanija kroz prilagođene mentorske programe i podršku u razvoju poslovnih modela, širenja na nova tržišta.

Predstavnik Delegacije EU posetio je i mlado preuzeće za proizvodnju elektronskih uređaja koje je uz EU grant nabavilo novu opremu te povećalo produktivnost i efikasnost i zaposlilo četiri nova radnika. Takođe, sastao se sa predstavnicima Nacionalne koaicije za decentralizaciju i upoznao sa aktivnostima civilnog sektora.

Posetu Nišu, Bertolini će završiti sastankom sa predstavnicima Regionalne razvojne agencije Jug koja učestvuje u realizaciji brojnih projekata koje EU podržava.